'Niet baggeren in Westerschelde zonder gegevens over PFAS'

De provincie Zeeland dient bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bezwaar in tegen het reguliere uitbaggeren van de Westerschelde. Zeeland is bang dat bij het uitbaggeren PFAS vrijkomt, of wordt verspreid.
Een donkere lucht In aankomst boven de Westerschelde
Donkere wolken boven de Westerschelde © Kristian de Winter
Het onderhouden van de vaargeul in de Westerschelde is een taak voor de Vlamingen, is ooit overeen gekomen. Onze zuiderburen zijn erbij gebaat om de vaargeul op diepte te houden, om de haven van Antwerpen goed bereikbaar te houden. Maar omdat de vaargeul op Nederlands grondgebied ligt, moet het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat telkens een vergunning geven voor de Vlaamse werkzaamheden.

PFAS

Gedeputeerde Staten dienen nu, zoals ze ook al eerder aankondigden, een zienswijze in tegen de werkzaamheden. Ze maken bezwaar tegen het verstrekken van een vergunning, omdat bij de baggerwerkzaamheden mogelijk PFAS uit het slib vrijkomt en verder wordt verspreid. In de vergunningsaanvraag wordt de kwestie van de PFAS wel aangestipt, maar duidelijke cijfers ontbreken nog, stellen Gedeputeerde Staten.

Illegale lozingen

Onlangs werd bekend dat in de Westerschelde veel meer PFAS-stoffen in het water zitten dan wettelijk is toegestaan. De Westerschelde lijkt de hoogste concentratie PFAS-stoffen in het water te hebben van alle Nederlandse rivieren. De stoffen zouden voor een belangrijk deel afkomstig zijn van het chemische bedrijf 3M in de haven van Antwerpen. Die zou de stoffen illegaal hebben geloosd. Het nieuws leidde tot verontwaardiging.
Overigens liet minister Barbara Visser onlangs aan de Tweede Kamer weten dat baggeren geen gevaar oplevert. "Het gehalte PFAS in baggerspecie ligt onder de detectiewaarde", schreef ze. Daarom kan het baggeren wat haar betreft doorgaan.