Rutte-IV: Westerscheldetunnel pas in 2030 tolvrij

In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord staat dat de Westerscheldetunnel pas in 2030 tolvrij wordt. In een passage over 'Betalen naar Gebruik' voor automobiliteit staat dat die nieuwe heffing 'niet tijd- en plaatsgebonden is en de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15 vervangt.'
Westerscheldetunnel tolvrij
De tolpoortjes bij de Westerscheldetunnel blijven volgens het regeerakkoord nog tot 2030 open © Omroep Zeeland
Dat er nog zoveel jaar tol moet worden betaald voor het passeren van de Westerscheldetunnel is een fikse tegenvaller. In oktober bleek uit een draaiboek dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Zeeland was opgesteld, dat de Westerscheldetunnel tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2025 definitief tolvrij zou worden. Dat lijkt nu dus overruled te worden.

Kerncentrale

De tolheffing van de Westerscheldetunnel is niet het enige Zeeuwse onderwerp in het regeerakkoord. Er staat ook dat de kerncentrale in Borssele langer open blijft en dat het kabinet inzet op de komst van twee nieuwe kerncentrales. Ook zorgt het kabinet voor veilige, permanente opslag van kernafval.
Kerncentrale
Afbeelding ter illustratie © Omroep Zeeland
Zoals verwacht is het klimaat een belangrijk onderwerp in het akkoord tussen de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Grote Zeeuwse bedrijven als Yara in Sluiskil, Dow in Terneuzen en Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost worden met hun bedrijfsvoering geholpen door een nieuw fonds, dat in het regeerakkoord als volgt wordt omschreven:
"Een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard voor de komende 10 jaar, aanvullend op de huidige Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++ moet helpen om de benodigde energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen, de groene industriepolitiek te verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen. We stimuleren het aanbod van hernieuwbare energiebronnen, door in te zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie. Tegelijkertijd schalen we de productie en import van waterstof op."