Goes mag weg verlengen en fietspad aanleggen

GOES - Ze zijn bang voor geluidhinder en verkeersoverlast. Bovendien gaan volgens de inwoners door de komende werkzaamheden broedplaatsen verloren van bedreigde vogelsoorten zoals patrijs, veldleeuwerik en graspieper.
Onderzoek De Raad van State veegde de bezwaren van tafel. Volgens de raad blijkt uit onderzoek dat de verwachte toename van geluid en verkeer binnen de perken blijft. En het verdwijnen van broedplaatsen belet de werkzaamheden niet, aldus de uitspraak van de raad.