Drijvend zonnepark bij Krammersluizen met veel onzekerheid omgeven

De coöperaties Zeeuwind en Deltawind willen een drijvend zonnepark langs de Philipsdam aanleggen. Het park zou moeten komen in twee omdijkte bekkens bij de Krammersluizen. De coöperaties, die ook eigenaar zijn van het windpark Krammer, hebben met spoed een vergunning aangevraagd omdat een subsidieregeling mogelijk afloopt.
Krammersluizen
De drijvende zonnepanelen zouden in de bekkens rechts van het sluizencomplex moeten komen © Windpark Krammer
"Bij dit soort projecten heb je zonder subsidie geen businesscase", legt directeur Teus Baars van Zeeuwind uit. "Het rijk kent nu nog de zogeheten SDE ++ subsidie en die garandeert een bepaalde opbrengst per megawattuur. Maar we weten niet wat het nieuwe kabinet gaat doen met die regeling."

Tientallen miljoenen

Het zonnepark voor de Krammersluizen wordt 25 tot 30 hectare groot, goed voor het stroomverbruik van 10.000 huishoudens. Het zou om het eerste drijvende zonnepark gaan op zout water. "Dat vraagt technisch het nodige", zegt hij. "Het zout is agressief voor je systemen." Het project kost tientallen miljoenen euro's. "Dat geld moet onder meer van onze leden komen", vertelt Baars.
Zonnepark Scaldia
Een zonnepark op landbouwgrond ligt gevoelig. Bij de Krammersluizen heeft volgens Zeeuwind er niemand last van. © Solarpark Zeeland
Hoewel de wethouder van Schouwen-Duiveland zich inmiddels positief heeft uitgelaten over het project, reageert Baars afwachtend. "De raad van Schouwen-Duiveland beslist uiteindelijk en ik heb als directeur van Zeeuwind zo mijn ervaringen." Ook de aanvraag van de SDE subsidie is verre van een gelopen race. "De overheid kijkt eerst naar projecten die zo min mogelijk subsidie kosten en je kunt maar één keer per jaar een aanvraag doen."

Geen landbouwgrond

Mochten alle seinen toch op groen springen, dan kan het zonnepark in 2024 worden gerealiseerd. Het zou Baars een lief ding waard zijn. "Je ziet dat er maatschappelijk verzet is tegen zonneparken op landbouwgrond. Op deze locatie heeft niemand er last van. Daarom hebben we er ook voor gekozen."