Deze zes gemeenten bouwen de komende jaren nog te weinig huizen

Zes van de dertien Zeeuwse gemeenten hebben te weinig concrete woningbouwplannen om te voldoen aan de vraag van (nieuwe) inwoners. Die zes liggen in het oosten en midden van Zeeland. In Tholen en Reimerswaal is de situatie het ernstigst.
Er worden te weinig woningen gebouwd in Zeeland
Er worden te weinig woningen gebouwd in Zeeland © Omroep Zeeland
Dat blijkt uit cijfers per gemeente die de provincie Zeeland op verzoek van Omroep Zeeland ter beschikking heeft gesteld. Alle gemeentelijke woningbouwplannen van 2022 tot en met 2034 zijn in de onderstaande kaart verwerkt. Om een eventueel tekort aan woningen per gemeente te berekenen zijn in de kaart de bevolkingsprognoses bijgezet. Dus: hoeveel huishoudens komen er jaarlijks bij, gaan er af, tot en met het jaar 2034?

Rode gemeenten bouwen te weinig

Het cijfer onder de streep bepaalt de kleur van de gemeente. Rood en roze zijn de gemeenten die te weinig bouwen als je kijkt naar het verwachte (stijgende) aantal huishoudens in die gemeente. Groen zijn de gemeenten die méér bouwen.
Het overzicht is gemaakt op basis van, zoals de gemeenten het noemen, 'harde plancapaciteit'. Dat wil zeggen: bouwplannen die heel concreet zijn en waarvan aangenomen wordt dat ze door zullen gaan. Het aantal huizen dat op de planning staat om gesloopt te worden, zijn van het uiteindelijke aantal afgetrokken.
Daarnaast hebben de meeste gemeenten in Zeeland 'zachte' plannen. Daarvan is nog lang niet zeker dat die huizen gebouwd gaan worden. Als je klikt op een gemeente zie je in de pop-up ook de 'zachte' plannen.

Goes kan deels uit de rode cijfers komen

In Tholen zou het qua zachte plannen kunnen gaan om nog eens 339 extra woningen. In Reimerswaal gaat het om 88 extra woningen. Geen van beide getallen zijn voldoende om het grote tekort weg te werken.
Goes, waar ze 'zachte' plannen hebben voor nog eens 609 huizen zou, als die plannen doorgaan, goeddeels uit de rode cijfers kunnen komen. Goes is al jaren achtereen de snelst groeiende gemeente van onze provincie. Ook Middelburg heeft genoeg zachte plannen om ruimschoots uit de rode cijfers te komen.
Both volgt Jaap Sinke op als wethouder in Reimerswaal
Wethouder Maarten Both (SGP) van de gemeente Reimerswaal © SGP
In de gemeente Reimerswaal worden dus de grootste problemen verwacht. Wethouder Maarten Both is van plan daar iets aan te gaan doen: "We zijn plannen aan het ontwikkelen. Zo willen we echt een slinger geven aan de bouw van huizen maar ook kijken wat we bijvoorbeeld met leegstaande panden kunnen doen. In onze gemeente zit groei. Er willen gelukkig veel jongeren hier blijven wonen dus dat is een uitdaging."

Starre regels

De voorman van de Zeeuwse makelaars Hendrik van Hoeve zag dit probleem naar eigen zeggen al jaren aankomen: "Het is natuurlijk niet alleen een Zeeuws probleem. De regels rondom huizenbouw en ook stikstof bijvoorbeeld zijn heel star. Als Den Haag nou een beetje flexibeler zou zijn gaf dat meer mogelijkheden om te bouwen."

Rekenmethode

De gebruikte prognoses per gemeenten van de woningbehoefte en de woningplannen (ook sloop) zijn afkomstig van de provincie Zeeland. Die heeft de 231 Zeeuwse woningbouwplannen voor de komende dertien jaar ontleend aan diverse gemeentelijke opgaven.
Veel plannen duren meerdere jaren. Het eindjaar, dus het jaar van de oplevering, is voor de becijfering door Omroep Zeeland gebruikt als het jaar waarop de huizen daadwerkelijk op de markt komen. In de praktijk is het waarschijnlijk dat van omvangrijke projecten al een deel van de huizen één of enkele jaren eerder opgeleverd zal zijn, zelfs al vóór 2022.
Voor de berekening van het tekort over dertien jaar is aangenomen dat per 1 januari jongstleden de balans overal op nul heeft gestaan, dus geen overschot of tekort. In werkelijkheid kan de startpositie anders zijn, maar dat is niet op basis van de plannen en de prognoses uit te rekenen.