Ziekenhuis Oostburg blijft: 'We willen geen uitstroom naar België'

Het toekomstige medisch centrum Antonius in Oostburg wordt weliswaar kleiner van omvang, maar blijft een volwaardige voorziening voor bezoek aan de polikliniek en voor kleine ingrepen in West-Zeeuws-Vlaanderen. De vrees dat de nieuwbouw een verkapte bezuiniging is, zoals sommige inwoners denken, is onterecht. Dat verzekert ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen.
Ziekenhuis Antonius Oostburg Corona afdeling
Het Antonius ziekenhuis in Oostburg © Omroep Zeeland
Deze week presenteerden de gemeente Sluis en ZorgSaam gezamenlijk hun plannen voor een 'Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen' aan de bevolking en aan de gemeenteraad van Sluis. Het behoud van gezondheidscentrum Antonius staat in deze plannen buiten kijf, beloofden René Smit en Piet van der Maas in deze bijeenkomsten.

Nog meer mensen de grens over

Van der Maas: "ZorgSaam wil maximaal actief blijven in Oostburg. Voor ons is West-Zeeuws-Vlaanderen heel belangrijk. Als wij de bevolking van de gemeente Sluis blijvend aan ons willen binden, dan zullen we aanwezig moeten blijven in Oostburg. Dat is voor ons zonneklaar. Als dat niet gebeurt, dan denk ik dat nog meer mensen dan nu de grens over gaan naar Brugge en Knokke. En dat willen we natuurlijk niet."
De bestuurder trok het breder naar heel Zeeuws-Vlaanderen. "Als we het ziekenhuis overeind willen houden, dan zullen we daar als inwoners ook maximaal gebruik van moeten maken. Dus blijven we zowel in Hulst, als in Oostburg heel actief."

Miljoenen voor nieuwbouw

ZorgSaam staat aan de vooravond van grote investeringen in Oostburg. Voor de nieuwbouw van verpleeghuis De Stelle en de bouw van een nieuw gezondheidscentrum is tussen de 33 en 34 miljoen euro gemoeid: 24 miljoen voor De Stelle en ruim 12 miljoen voor het gezondheidscentrum. Een deel van de kosten verdient ZorgSaam terug met de verkoop van overbodige grond.
Behalve in Oostburg gaat ZorgSaam samen met Woongoed ook in andere kernen in de gemeente Sluis aan de slag. Alleen in Oostburg en Breskens blijft in de toekomst de verpleeghuiszorg nog overeind. De zorgcentra in Aardenburg, IJzendijke en Sluis worden omgebouwd tot 'zorgwijken' waar mensen zelfstandig wonen, geclusterd in hofjes, met 24-uurs zorg. Ook dat is volgens ZorgSaam geen bezuiniging, maar een noodzaak.
Ouderen
Ouderen in verzorgingshuis Emmaus in IJzendijke © Omroep Zeeland
Als je op alle locaties de zware zorg aan dementerenden blijft bieden, dan betekent dat volgens Van der Maas dat je "veel kennis en kunde moet organiseren voor een relatief kleine groep mensen die intensieve zorg nodig heeft". "Dus doe je dat - zeker als je minder personeel beschikbaar hebt in de toekomst - op minder plekken." Dat heeft de zorgaanbieder overigens niet zelf bedacht, merkte hij op, maar is een landelijke ontwikkeling, die vanaf 2015 door de overheid in gang is gezet.
De ombouw van de zorgcentra in Aardenburg, IJzendijke en Sluis tot zorgwijken, zoals ZorgSaam voor ogen heeft, wordt stapsgewijs aangepakt, samen met eigenaar Woongoed. Voor Coensdike in Aardenburg is de ingreep naar verwachting minimaal, omdat de appartementen daar alleen gemoderniseerd moeten worden.
Voor Emmaus in IJzendijke staat zo'n operatie te wachten, zodra het nieuwe verpleeghuis in Oostburg klaar is. "Verdwijnt de zorg daar? Nee, we gaan wel zorgen dat er appartementen komen waarin ouderen die zorg nodig hebben, zelfstandig kunnen wonen en dat wij op een adequate manier de zorg kunnen leveren." In een later stadium komt ook Rozenoord in Sluis aan de beurt.
Eerst ligt de focus op de bouw van De Stelle in Oostburg, die al heel lang op de rol staat. ZorgSaam hoopt dat er in 2027 een nieuw verpleeghuis staat, op de locatie van het huidige gemeentehuis.

Zorgen om verdwijnen zorg

CDA-raadslid Ronald de Croock maakte zich wel zorgen. "Voor de nieuwbouw is allemaal geld, terwijl voor de mensen de zorg terugloopt." Hij vindt het schrijnend dat mensen moeten verhuizen naar een drukke plek in de buurt van het centrum. Volgens Van der Maas zijn de inzichten aan het veranderen: mensen blijven, ondanks hun dementie, veel langer actief en gezond als ze dichtbij voorzieningen en winkels zitten, in plaats aan de rand van de stad in het groen. Ook voor de organisatie van de zorg heeft dat voordelen. "Daar kun je betere maatschappelijke, gezamenlijke voorzieningen maken."