Statenfracties willen nu weten hoe het zit met PFAS-vervuiling: 'Doe iets!'

Politieke partijen in Provinciale Staten worden volgende week vrijdag bijgepraat door gedeputeerde Dick van der Velde over het PFAS-dossier. Statenfracties hebben veel vragen over een partij grond die vervuild zou zijn met kankerverwekkende PFAS-stoffen, en die Antwerpen op de grens met Zeeland zou willen storten.
Werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding
Werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding © ANP
Verschillende Statenfracties willen van verantwoordelijk gedeputeerde Dick van de Velde van de provincie Zeeland weten, hoe het nu zit met deze partij grond. Aanleiding voor Van der Velde om vrijdag 14 januari een informatiebijeenkomst te houden over de kwestie.

'Om de tuin leiden'

De vervuilde grond is vrijgekomen bij de aanleg van de Oosterweelverbinding; een onderdeel van de vernieuwde rondweg in Antwerpen. De werkzaamheden vinden plaats dichtbij de 3M-fabriek, die verantwoordelijk wordt gehouden voor talloze illegale PFAS-lozingen.
In een reportage van Omroep Zeeland vertelde de Vlaamse milieuactivist Thomas Goorden, dat Antwerpen Zeeland om de tuin probeert te leiden om de grond op de grens met Zeeland te kunnen storten.
Belgische Raad van State
Eerder leken Provinciale Staten zich niet zo druk te maken over de stort. Een meerderheid van de Staten stemde tegen een motie van D66 om bij Vlaanderen bezwaar aan te tekenen. Zo'n bezwaar zou niet nodig zijn, omdat de stort voldeed aan alle Vlaamse wetten en regelgeving en Rijkswaterstaat het dossier scherp in de gaten hield. In een schriftelijke reactie schrijft gedeputeerde Van de Velde vrijdag dat er een nieuwe situatie is ontstaan, nu de Belgische Raad van State de grens afwijst als mogelijke locatie voor de stort.
Antwerpse bestuurders weten niet wat ze moeten doen met de partij vervuilde Oosterweel-grond. Een eerder plan om de grond te storten in een recreatieplas bij Roermond mislukte. Daarop paste Antwerpen haar eigen vergunningen aan, zodat ze de grond ver van de stad bij de grens met Zeeland kon leggen. De Belgische Raad van State heeft geoordeeld dat deze aanpassingen onrechtmatig zijn. Daarop zijn de werkzaamheden aan de Oosterweel-verbinding stilgelegd.
De kwestie houdt veel fracties in Provinciale Staten nog steeds bezig. D66-fractievoorzitter Ton Veraart betreurt het dat zijn motie, om bij Vlaanderen bezwaar aan te tekenen tegen de stort, geen meerderheid kreeg in de Staten. "De uiterste termijn om bezwaar aan te tekenen, verliep op 20 december. Nu is het te laat om nog een juridische vuist te kunnen maken. Het is de vraag of we dit nog recht kunnen breien."

'Goddelijke gang'

Ook andere partijen zitten me de kwestie in hun maag. PvdA-Statenlid Eddy Heerschop: "We willen niet dat er op deze manier wordt gesleept met zo'n partij vervuilde grond." Fractievoorzitter Ger van Unen van de SP is nog feller. "Ik heb altijd gezegd over de ontpoldering van de Hedwigepolder bij Antwerpen: die stad wil gewoon zijn eigen milieuzones oprekken. Als er dan geen mensen meer in het gebied wonen, kunnen ze hun goddelijke gang gaan."
Ook Statenlid Anton Geluk van het CDA is bezorgd. "We zijn blij dat er goede contacten zijn met de Vlaamse overheid. Maar wel willen we voorkomen dat er PFAS-stoffen vanuit het grensgebied doorlekken naar Zeeland. Uitgangspunt is dat de Schelde schoner wordt en niet slechter."
grondbeleid
Gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) is in Zeeland politiek verantwoordelijk voor het PFAS-dossier © Provincie Zeeland
De PvdA sluit zich nu ook aan bij de SP in Provinciale Staten, die heeft gevraagd om een groot bevolkingsonderzoek in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.
Zo'n onderzoek moet uitwijzen hoe hoog het PFAS-gehalte in het bloed is van inwoners. Aanleiding is het feit dat na de gemeenteraad van Hulst nu ook de gemeenteraad van Vlissingen om zo'n onderzoek vraagt. Maar de PvdA in de Staten wil het onderzoek toespitsen op Oost-Zeeuws-Vlaanderen en de gebieden langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

'Doe iets!'

Zowel de PvdA als de SP willen haast maken met zo'n bevolkingsonderzoek. Statenlid Heerschop: "Deze herfst bleek dat er vanuit Zeeland nog helemaal geen opdracht was gegeven voor zo'n onderzoek. Dat is nu bij de Zeeuwse GGD gelegd, maar we hebben nog geen antwoord over de mogelijkheden."
SP-fractievoorzitter Van Unen wil dat er snel wordt gestart. "Waarom beginnen we niet gewoon met een paar steekproeven onder inwoners van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Aan de hand van die uitkomsten kunnen we altijd nog zien of we een groot onderzoek moeten opzetten. Maar: doe iets!"