Wie betaalt de dagbesteding van mensen in psychische nood?

De fractie van PvdA/GroenLinks in Tholen maakt zich zorgen over inwoners met psychische problemen die naar een dagbesteding moeten. Gemeentes draaien sinds dit jaar op voor de kosten, maar het is onduidelijk of ze daar een vergoeding voor krijgen vanuit het Rijk.
Het gemeentehuis van Tholen
Gemeentes zoals Tholen krijgen de kosten van dagbesteding op hun bordje © Gemeente Tholen
"De kosten voor de dagbesteding werden voorheen betaald door de zorgverzekeraar", legt fractievoorzitter Jan Heshof uit." Maar ggz-cliënten die nu naar de dagbesteding van bijvoorbeeld Bravis of Emergis worden doorverwezen, zullen eerst langs het Wmo-loket van de gemeente moeten."
Het Rijk heeft vooralsnog geen extra geld beschikbaar gesteld omdat het van mening is dat de betreffende kosten altijd al onder de Wmo vielen.

Garanties

De PvdA/GroenLinks-fractie heeft vragen gesteld aan het college. De linkse combinatie wil weten of er nog extra geld te verwachten valt vanuit Den Haag. "De Wmo-budgetten staan nu al fors onder druk", zegt Heshof.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert gemeentebesturen om samen met de betreffende ggz-cliënten op zoek te gaan naar 'een passende oplossing'. Heshof is benieuwd wat het college van Tholen daaronder verstaat. Hij wil bovendien weten of het college bereid is om de dagbesteding van ggz-cliënten financieel te garanderen.
Het is onduidelijk om hoeveel inwoners van de gemeente Tholen het gaat. Landelijk zou er sprake zijn van zes à zevenduizend cliënten. Voor wie geneeskundige begeleiding krijgt verandert er niets.