Dertig miljoen voor zorg en onderwijs in Oostburg is geen kattenpis

De gemeenteraad van Sluis kreeg het gisteravond Spaans benauwd. Moesten de raadsleden nu echt al 'ja' zeggen op een investering van 30 miljoen euro? Want zoveel kost het om zowat heel Oostburg onder handen te nemen. "Het is geen broodje dat je aanschaft", vond raadslid Sjaak Quaak.
Uitzicht vanaf Antonius Oostburg
Vanaf het dak van gezondheidscentrum in Oostburg is in de verte het gemeentehuis te zien dat moet wijken voor het verpleeghuis. © Omroep Zeeland
Het project Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen dat op het bordje van gemeenteraad ligt, is dan ook 'groot, groter grootst'; mogelijk groter dan alle projecten die de gemeente Sluis ooit heeft moeten tackelen. Zo'n beetje alle voorzieningen in Oostburg moeten in dit plan verhuizen en op de schop: het verpleeghuis, het gemeentehuis, het gezondheidscentrum Antonius, de beide basisscholen, het voortgezet onderwijs, de bibliotheek, het jongerencentrum en de kinderopvang. En dan moeten er ook nog eens tientallen zorgwoningen komen boven de - nu nog - leegstaande winkels in het centrum.
Het is allemaal nodig om de zorg en het onderwijs in West-Zeeuws-Vlaanderen overeind te houden en voorbereid te maken voor de toekomst; iets dat volgens de gemeente Sluis en zorgaanbieder ZorgSaam - mede-initiatiefnemer van de plannen - broodnodig en haast onvermijdelijk is, gezien de vergrijzing van het gebied en de toenemende zorgkloof.

Investeren moet toch

En investeren in hun gebouwen moeten ze tóch, want die zijn sterk verouderd en bij lange na niet duurzaam meer. Bovendien, zo hebben de partijen uitgerekend, is het verbouwen of vernieuwen van hun bestaande gebouwen bijna net zo duur (61miljoen) als complete nieuwbouw (62 miljoen). Dus dan kunnen ze net zo goed, zo is het idee, op een andere, betere plek in Oostburg teruggebouwd worden in een zorgwijk en campus. "Een unieke kans", aldus wethouder Peter Ploegaert.
Verpleeghuis De Stelle
Verpleeghuis de Stelle in Oostburg verhuist naar de plek van het gemeentehuis. © Omroep Zeeland
ZorgSaam wil eind deze maand graag weten waar ze aan toe is, want vervanging van het oude verpleeghuis De Stelle duldt geen uitstel meer. Daarom voelden veel raadsleden donderdag de hete adem in hun nek. Joyce Kramer van de PvdA vond het lastig om in coronatijd over zulke bedragen te praten. "In een tijd dat zoveel mensen moeite hebben het hoofd boven water te houden." Ze toonde zich vooral bezorgd of de gemeente wel in staat was om zo'n groot project in goede banen te leiden. "Gaat het ons wel lukken?"

Met de rug tegen de muur

Ronald de Croock (CDA) vreest dat het niet bij dertig miljoen euro zal blijven wanneer de prijzen voor grondstoffen en de rente verder gaan stijgen. Hij wees erop dat de inspraakmomenten voor de inwoners nog erg beperkt zijn geweest. "Persoonlijk vind ik het voorstel nog niet rijp voor besluitvorming", vond hij. Sjaak Quaak van Lijst Quaak was evenmin overtuigd: "Ik voel me met de rug tegen de muur gezet."
Sebastiaan Keijmel (Onafhankelijk West) toonde zich positief, maar kwam vervolgens alsnog met een waslijst 'haken en ogen'. "Het college vraagt om een blanco cheque, terwijl we de risico's niet in kaart hebben." Ook Philip Thomas (VVD) vroeg zich af of Sluis niet een te grote hap uit de reserves neemt. "Zetten we onze gemeente niet op slot? Blijft er nog ruimte om te investeren in de andere kernen?"

Parkeerbelasting en toeristenbelasting omhoog

Wethouder Ploegaert verzekerde dat de investering voor Sluis te behappen is en dat de gemeente niet bankroet raakt. Een deel van de kosten moet terugverdiend worden door een verhoging van de parkeerbelasting (+1 euro) en toeristenbelasting (+10 eurocent). Wethouder Jack Werkman van financiën bevestigde dat die tarieven nog niet vastliggen, en dat de gemeenteraad daar nog aan kan sleutelen op het moment dat het masterplan wordt uitgewerkt.
Het college wil van de gemeenteraad binnenkort wel een 'go or no-go' horen. Die kan daar nog vijftien nachtjes over slapen. Op 27 januari moet het besluit vallen.