Zeeuwse raadsleden: graag meer scholing

Zeeuwse raadsleden hebben meer scholing nodig om hun werk te kunnen doen. Over twee maanden zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen maar de nieuwe raadsleden moeten beter beslagen ten ijs komen dan de oude. Dat blijkt uit een landelijke enquête van de NOS onder zittende raadsleden, waaraan ook ruim veertig Zeeuwen hebben deelgenomen.
Raadsvergadering Hulst december 2021
Vergaderen, zoals hier in Hulst, wordt nu alleen op afstand gedaan. © OZ
"De kennis van zaken schiet op vele onderdelen tekort met slechte, domme besluiten als gevolg" stelt een raadslid in Goes dat er zelf al twee raadsperioden op heeft zitten. Ook andere respondenten wijzen op de complexiteit en de veelheid van problemen waar je als raadslid een besluit over moet nemen.
De enquête is door de NOS onder alle Nederlandse raadsleden verspreid. Van de 281 Zeeuwse raadsleden hebben er maar 43 gereageerd. Wat maakt dat de uitslag niet representatief voor alle Zeeuwse raadsleden genoemd kan worden.

Ranglijst van verbeteringen

De raadsleden die wel hebben deelgenomen komen tot de volgende ranglijst van verbeteringen. Ze konden meerdere opties aankruisen.

Wat kan er beter?

Rang Wat kan er verbeterd worden in het raadwerk? Totaal
1 Meer scholing 24
2 Meer ondersteuning door bv griffie, rekenkamer 19
3 Meer aandacht in lokale media 17
4 Hogere vergoeding 14
Maar ook nummer 2 van de lijst met verbeteringen, namelijk meer ondersteuning door de griffier en door de gemeentelijke rekenkamer, hoort bij de roep om meer kennis.
Dat lokale media te weinig aandacht besteden aan het werk van de gemeenteraad is een klacht die al jaren bestaat. Lokale omroepen in Zeeland werken samen met Omroep Zeeland (en met de hulp van een landelijke subsidie) aan een gedeeltelijke oplossing van dat probleem.

Meer geld staat niet bovenaan

Het raadswerk kost wekelijks veel uren. Het is voor de meeste raadsleden een halve baan extra. Toch staat de roep om een hogere vergoeding voor raadsleden niet bovenaan het Zeeuwse verlanglijstje.
Geld
Geld © Pixabay
Dat is opvallend, omdat dit wel in de rest van Nederland het geval is. In Nederland als geheel scoort 'hogere vergoeding' als hoogste van alles op het verbeteringenranglijstje.
Waar gaat het om? In een kleinere Zeeuwse gemeente krijgt een raadslid 1.081 euro vergoeding per maand. Maar in gemeenten als Middelburg, Vlissingen en Terneuzen is dat 1.406 euro per maand.

Eventuele waarschuwing

Tot 31 januari heeft iedereen de tijd om na te denken over het raadslidmaatschap. Want op die datum moeten de kandidatenlijsten worden ingeleverd voor de verkiezingen van 16 maart. Hebben de zittende raadsleden een waarschuwing voor de nieuwe kandidaten? Onderstaande ranglijst laat de negatieve aspecten van het raadslidmaatschip zien, volgens de Zeeuwse respondenten.

Wat is niet leuk?

Rang Negatieve aspecten Totaal
1 Digitaal vergaderen i.v.m. corona 27
2 Werkdruk (de tijd die het kost) 21
3 Het niveau van de gemeenteraad 19
4 Sfeer in de raad 9
In dit geval is de landelijke ranglijst van negatieve aspecten vrijwel gelijk aan de Zeeuwse ranglijst. Digitaal vergaderen, wat tegenwoordig de norm is, bederft overal het plezier in het raadslidmaatschap.
Bevredigend werk
Dat de meeste raadsleden het raadswerk heel bevredigend vinden, blijkt uit de landelijke enquête. Dat beeld zie je ook in Zeeland: driekwart van de Zeeuwse raadsleden is (heel) tevreden met wat ze hebben bereikt in hun raadsperiode.
Voor de meesten geldt dat ze raadslid zijn geworden omdat ze een bijdrage wilden leveren aan de samenleving. En dat wordt ook zo ervaren. Gemiddeld zijn ze er zestien tot twintig uur per week aan kwijt, naast hun gewone baan. Oppositie voeren vergt gemiddeld meer tijd dan als je deel uitmaakt van een coalitiepartij, blijkt uit de antwoorden.