ZorgSaam investeert in nieuwbouw en dat heeft ook gevolgen voor het personeel

De verpleeghuisafdelingen van ZorgSaam moeten vanaf dit jaar met minder verzorgenden méér cliënten opvangen. ZorgSaam moet snijden in de personeelsbezetting op de groepen dementerenden. Oorzaak zijn de vele nieuwbouwplannen in Zeeuws-Vlaanderen.
Zorgsaam De Stelle verpleeghuis Oostburg
Verpleeghuis De Stelle in Oostburg © Omroep Zeeland
In een mail van de Raad van Bestuur aan de medewerkers van de langdurige zorg, zoals de verpleeghuiszorg ook wordt genoemd, schrijft bestuurder Piet van der Maas dat 'ombuigingen' noodzakelijk zijn vanwege de nieuwbouwplannen van ZorgSaam.

Fors investeren in nieuwbouw

ZorgSaam moet de komende jaren fors investeren in de huisvesting. Vooral in Oostburg moet veel gebeuren: verpleeghuis De Stelle in Oostburg wacht complete nieuwbouw, het medisch centrum Antonius idem dito. In Hulst zijn vergevorderde plannen voor de bouw van een nieuw gezondheidscentrum met polikliniek en van ouderenwoningen. En ook in Terneuzen en Koewacht staan investeringen voor de deur.
Alle voorzieningen voor de langdurige zorg (de intensieve verpleeghuiszorg) in Zeeuws-Vlaanderen verdwijnen in de toekomst uit de kleine kernen en worden geconcentreerd in de kernen Hulst, Kloosterzande, Terneuzen, Breskens en Oostburg. Dat betekent dat overal verbouwingen nodig zijn.
Van der Maas schrijft dat hij begrijpt dat de mededeling wat losmaakt bij de mensen op de werkvloer die meteen al vreesden dat er straks nog maar één verzorgende op een groep kwetsbare ouderen staat. "We weten allemaal dat er jarenlang niet veel geld is gestoken in het vastgoed, ofwel in de updates of vernieuwing van de gebouwen. Jarenlang hebben we geld dat vanuit het vastgoed overbleef, kunnen benutten voor de zorg. Dat kan niet meer als je nieuwbouw moet realiseren."

Geen bezuiniging

In een toelichting vertelt hij dat er 'absoluut geen sprake is van een bezuiniging', maar van een andere verdeling van het geld. "De budgetten voor de langdurige zorg zijn de laatste drie jaar gigantisch gestegen. We hebben zes miljoen euro meer gekregen. Daarmee hebben we fors kunnen investeren in het personeel. Er zijn tweehonderd arbeidsplaatsen bij gekomen. Deze mensen willen we niet kwijt en kunnen we ook niet missen. We hebben hen in de toekomst ook veel te hard nodig."

Geen ontslagen

"Er vallen dus geen ontslagen", verzekert hij. "Er zal juist gekeken worden hoe we meer cliënten kunnen helpen met hetzelfde personeel, zodat wachtlijsten verminderd kunnen worden."
Van der Maas wijst erop dat de situatie op de werkvloer nog altijd beter blijft dan enkele jaren geleden. "We gaan niet terug naar af. We kijken naar een betere verdeling van onze mensen."
De vrees bij medewerkers en familieleden dat één verzorgende op een groep komt te staan, is volgens de ZorgSaam-bestuurder niet terecht. "Ik wil het zeker niet wegwuiven, maar dit zal enkel op de stille uren van de dag zijn."

Sensor voor lift en luiers

Slimme technologieën moeten er in de toekomst voor zorgen dat dit ook verantwoord kan, en dat een bewoner tegelijkertijd onafhankelijker wordt. Via allerlei sensoren kan het personeel bijvoorbeeld in de gaten houden of een bewoner uit bed komt, of hij of zij de lift pakt en of incontinentiemateriaal verwisseld moet worden. Ook moderne tilmiddelen kunnen helpen en zorgen dat je met minder personeelsleden hetzelfde werk kan doen.
Daarom kan er volgens Van der Maas ook niet bezuinigd worden op goede huisvesting, inclusief deze domotica en robotica. "Mensen stellen tegenwoordig andere eisen aan hun huisvesting, eigen sanitair vinden we heel gewoon. En we krijgen echt geen marmeren gangen of gouden kranen."