Dorpsraden Noord-Beveland voelen zich niet serieus genomen: 'Geen vertrouwen in politiek'

Drie van de zes dorpsraden van Noord-Beveland zijn het beu: ze voelen zich onvoldoende serieus genomen door de gemeenteraad. In felle bewoordingen reageren ze op het plan voor burgerparticipatie, waarover de raad heeft beslist: "Als u denkt dat deze nota leidt tot vertrouwen in de politiek, dan scheiden hier onze wegen."
Gemeentehuis Wissenkerke
Het gemeentehuis van Noord-Beveland in Wissenkerke © Streekomroep De Bevelanden
De Noord-Bevelandse raad stelde donderdagavond een plan vast waarmee de bestuurders de inwoners méér willen betrekken bij gemeentelijk beleid. "We volstaan daarbij niet alleen om dat te doen via de dorpsraden", staat in het raadsvoorstel te lezen.
Het college wil ook ondernemers en maatschappelijke organisaties actief betrekken bij het beleid dat de gemeente voor hen maakt. "Zodat ze bondgenoten en mede-eigenaren worden van hun leefomgeving."

Gelijkwaardigheid

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland geloven daarbij in een gelijkwaardigheid van gemeente en belanghebbenden; dit zou het maatschappelijk vertrouwen in de overheid vergroten en de kwaliteit van het beleid ten goede komen.

Geen herinnering

De dorpsraden van Colijnsplaat, Kortgene en Wissenkerke laten er geen misverstand over bestaan: de nota vinden ze betuttelend, vol wollig taalgebruik en bovendien voelen ze zich gepasseerd. In het raadsvoorstel stelt het college van B&W, dat de dorpsraden zijn bevraagd over wat ze belangrijk vinden in de samenwerking met de gemeente. "Wanneer is dit gevraagd? Wij kunnen ons niet herinneren dat dit als duidelijke vraag aan ons naar voren is gekomen de afgelopen periode", zo reageerde het bestuur van dorpsraad Wissenkerke.

Gevraagd en ongevraagd

De dorpsraden willen de Noord-Bevelandse politiek niet alleen van gevraagd, maar ook van ongevraagd advies blijven voorzien. "Laat corona nog even wat uitrazen en til het onderwerp over de gemeenteraadsverkiezingen heen", reageerde dorpsraad Kortgene. "Wellicht kan dat leiden tot een frisse kijk op de werkelijkheid."

Controledwang

De dorpsraden van Kats en Kamperland zijn milder gestemd over de plannen voor burgerparticipatie. Kamperland is het zelfs geheel eens met de inhoud van het voorstel. De dorpsraad van Kats wil vooral duidelijke spelregels, want: "Zonder vertrouwen in het proces kan controledwang de overhand krijgen." Dorpsraad Geersdijk heeft geen reactie op het raadsvoorstel.
Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.