Dorpshuis Hoofdplaat wil dat Sluis coronasteun van Rijk doorsluist

De coronasteun vanuit het Rijk aan gemeenten voor de dorps- en buurthuizen mag niet in de algemene reserves van de gemeenten belanden. Het dorpshuis van Hoofdplaat wil daar ook een graantje van meepikken.
Dorpshuis Hoofdplaat
Het dorpshuis zag vorig jaar alle huurinkomsten wegvallen. © Google Maps
Het dorpshuis van Hoofdplaat draaide, net als de meeste andere dorpshuizen en buurthuizen, vorig jaar een belabberd jaar. Het gemeenschapscentrum heeft berekend dat het in 2021 bijna 2600 euro is misgelopen uit de verhuur van ruimtes aan clubs en verenigingen. Misschien 'peanuts' vergeleken met de financiële ellende voor veel anderen, maar voor het dorpshuis gaat het toch om een groot bedrag, geeft beheerder René Verstraete aan.
Bij toeval werd hij gewezen op de zogenaamde septembercirculaire van het rijk, waarin bekend werd gemaakt op hoeveel coronasteun de Nederlandse gemeenten kunnen rekenen. Hieruit blijkt dat de gemeente Sluis in 2021 in totaal bijna zeven ton compensatie krijgt, onder meer voor derving van toeristenbelasting, parkeergelden, lokale cultuur, jongerenwerk, mentale ondersteuning, bestrijding eenzaamheid. Een deel is ook bestemd voor dorps- en buurthuizen.

Gratis onderdak aan clubs die niet in café terecht kunnen

Het is aan de gemeenten om het geld aan deze óf andere zaken te besteden. Maar beheerder René Verstraete doet de dringende oproep om het geld daadwerkelijk ten goede te laten komen aan de dorpshuizen. Alleen Hoofdplaat heeft volgens hem al 2580 euro minder zaalinkomsten gehad, terwijl de vaste lasten gewoon doorliepen. Zoals de energierekening. Die was zelfs extra hoog, omdat het dorpshuis een aantal verenigingen, zoals dartclub, sjoelclub, Zonnebloem en Vrouwenbond, afgelopen jaar gratis onderdak heeft geboden.

Kachel moest wel branden

"Zij konden vanwege de anderhalve meter maatregel niet terecht in het lokale stamcafé waar ze normaal gesproken naartoe gingen, en daarom mochten ze gratis gebruik maken van het dorpshuis. Totdat ook wij dicht moesten natuurlijk. Op deze dagen moest de kachel wel branden en moest er ook schoongemaakt worden, vandaar dat we ook extra kosten hebben moeten maken."

Inwoners komen in isolement terecht

Het dorpshuis wilde geen 'nee' zeggen tegen de clubs. "Deze keus hebben wij moeten maken om ons dorp leefbaar te houden en de inwoners niet in isolement terecht te laten komen. Als wij deze belangrijke en gezamenlijke sociale functie in de toekomst willen kunnen blijven uitoefenen, is financiële steun onontbeerlijk."
Vandaar dat Verstraete zich tot de gemeenteraad richtte. "Het is jammer dat we niet actief op dit steunpotje zijn gewezen, maar dat we hier weer zelf achteraan moeten."

'Het gaat niet om tonnen'

Wethouder Jack Werkman ontkent dat het om 'tonnen' coronasteun gaat waarmee de gemeente kan strooien; voor de dorpshuizen specifiek, ging het in 2021 om 26.000 euro. Een deel is afgelopen jaar al besteed aan de sportaccommodaties in Sluis. Voor de gemeenschapscentra rest nog een bedrag van ongeveer 10.000 euro. Dorpshuizen die schade hebben geleden, kunnen zich bij de gemeente melden.
De brief van de dorpshuisbeheerder staat op de agenda van de commissie samenleving en middelen. De commissie vergadert morgen, 18 januari.