Boer zoekt burger! Theo Buijsse uit Draaibrug 'date' voor meer natuurakkers

Tot drie jaar geleden was Theo Buijsse uit Draaibrug naar eigen zeggen een onnadenkende verpachter van een stuk land dat hij sinds jaar en dag heeft aan de rand van het gehucht. En kijk het gebied nu eens: op zijn natuurakker van 7,5 hectare groeit en bloeit van alles. Er zitten zelfs patrijzen: "Dat die er zijn, dankzij mij, maakt mij een gelukkig mens."
Theo Buijsse wil meer natuurakkers
Theo Buijsse heeft 'gewoon maar wat geprobeerd', met het idee 'iets' te willen doen voor de natuur. "Ik dacht altijd dat een natuurgebied moeilijk was, dat je daarvoor gestudeerd moest hebben." Hij zaaide van alles: bloemen die goed zijn voor de insecten en vogels, maar ook wat hij zelf mooi vindt en wat de mensen graag zien. Hij doopte het gebied om tot De Beuteroek.

Meteen succes

Ondanks de droge periode in het eerste jaar, had hij meteen succes: "Het is altijd feest. Al sta je te verrekken van de kou, dan zit er plotseling een keep (vogel) die je zit aan te kijken: moet jij geen foto maken? Dan kan mijn dag niet meer kapot!"
Theo Buijsse
Theo Buijsse heeft zijn eigen natuurgebied gecreëerd bij Draaibrug. © Omroep Zeeland
Zelfs in de mist is deze week te zien wat voor weelde het er voor vogels, bijen en vlinders moet zijn. De zonnebloemen zijn leeg gepeuzeld, uitgebloeide venkelbloemen wuiven in de wind. Vele bladrozetten kondigen de komst van de tweejarige bloemen aan. En dat allemaal op een klein stukje landbouwgrond, op een achternamiddag gerealiseerd, grijnst hij: "Een oase van biodiversiteit, te midden van monotone uitgestrekte akkers."

Droom

Zijn droom is om meer mensen te verleiden om zo'n natuurakker aan te leggen. En met elkaar een web van mini-natuurgebiedjes te vormen, waar dieren zich kunnen verstoppen, kunnen eten, kunnen broeden en waarin ze zich van de ene plek naar de andere kunnen verplaatsen. De vos en rat mogen wat hem betreft wegblijven, maar verder zijn alle dieren welkom.
Het enige dat daarvoor nodig is, zijn enkele boeren die zijn initiatief omarmen. Ze hoeven heus niet hun beste grond in te zetten, denkt Buijsse, een hectare of twee, drie is al genoeg. Moeilijk is het niet. "Wat je ervoor moet doen? Alleen zaaien in het voorjaar en kijken of het goed groeit. Ik ben zo lui als mogelijk is."
Ik ben zo lui als mogelijk is
Theo Buijsse
Wie dat dan gaat betalen? Hopelijk de provincie. De Draaibruggenaar heeft Provinciale Staten een brief gestuurd waarin hij zijn idee uitlegt. De provincie heeft wel een subsidiepotje voor agrarisch natuurbeheer, maar volgens Theo Buijsse is die regeling veel te ingewikkeld.

'Ik ga die boer toch niet sponsoren?'

Het kan veel simpeler in zijn ogen. "Noem het Burger zoekt boer. Of omgekeerd: Boer zoekt burger. Het gaat dan om sponsors die honderd euro per jaar geven voor de aanleg van een natuurakker. Nu hoor ik je denken: ik ga die boer toch niet sponsoren? Maar zo gek is dat niet. We verwachten wel allemaal van de boeren dat ze de natuur redden en niet mopperen als ze daar zwaar in moeten investeren. Als burger zijn we net zo goed verantwoordelijk en mag je ook zonder mopperen de natuur redden."
Theo Bujsse Draaibrug
De vogels hebben de zaden van de zonnebloemen opgepeuzeld © Omroep Zeeland
De provincie kan op haar beurt ook wat doen, denkt hij, door een stimuleringsbijdrage van 300 euro per hectare te geven. Daarmee kan een boer vooruit en dat bedrag compenseert ook de in zijn ogen 'onrechtvaardige' waterschapsbelasting die je als boer óók voor een natuurakker moet betalen. Een natuurakker blijft te allen tijde landbouwgrond, dat wel. "Zodra ik het beu ben, dan gaat er morgen de ploeg in, en volgende maand staat er tarwe."

Theo deelt zijn ervaringen graag met anderen. Op de website www.draaibrug.com is het 'recept natuurakker' te vinden voor geïnteresseerde boeren én burgers.