Burgemeesters schrijven noodkreet aan kabinet: 'Wij willen niet dat de chaos groter wordt'

Burgemeesters van zo'n dertig gemeenten vragen het kabinet in een noodkreet het coronabeleid te herzien. Zij vinden dat de logica in het huidige beleid zoek is. Ook Erik van Merrienboer van Terneuzen heeft de brief ondertekend.
Erik van Merrienboer
Erik van Merrienboer © ANP
Van Merrienboer is tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland en sluit in die rol aan bij het Veiligheidsberaad. Dat is het landelijke overleg van de 25 veiligheidsregio's. Alle burgemeesters die deel uitmaken van het Veiligheidsberaad steunen de oproep.

Gezag brokkelt verder af

De burgemeesters wijzen erop dat burgers door ad-hoc regelgeving het vertrouwen in het openbaar bestuur verliezen en dat overheid en burgers lijnrecht tegenover elkaar staan. "Juist nu veel burgers het water aan de lippen staat mag het coronabeleid niet verder bezwijken voor de repressieve verleiding. Dan brokkelt het gezag juist verder af", schrijven burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Paul Depla van Breda in een opiniestuk in De Volkskrant, mede namens hun collega's.
"Wij dringen er bij het kabinet en het parlement dan ook op aan om het coronabeleid fundamenteel te herzien", aldus de ondertekenaars. "Als burgemeesters kiezen wij er tot slot in overgrote meerderheid telkens voor om de kabinetsmaatregelen uit te voeren en te handhaven met de middelen die wij hebben. Wij willen niet dat de chaos groter wordt, noch dat de woede toeneemt."

Beschermen in plaats van straffen

De burgemeesters schrijven in deze tijd de inwoners juist te willen steunen. "Wij willen echter ook in staat zijn om in deze moeilijke tijd naast onze inwoners, onze ondernemers, onze kunstenaars enzovoort te staan en een beschermende arm om hen heen te kunnen slaan, in plaats van hen alsmaar te bestraffen."