Ministerie oordeelt: politiek Sluis stemde correct over toeristische verhuur

Is de omstreden stemming over de toeristische verhuur in de gemeenteraad van Sluis eerlijk gegaan en rechtsgeldig? Of moet deze opnieuw? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties concludeert dat er niks verkeerds ging tijdens de digitale vergadering.
Het Belfort in Sluis
Normaal vergadert de gemeenteraad in het Belfort in Sluis, maar vanwege corona gebeurde dat in december digitaal. © Marc van Haag
Het ministerie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hadden zich over het besluit van de gemeenteraad gebogen, nadat oud-wethouder Christianne van de Vijver-Claerhoudt van Sluis en inwoonster van Sint Anna ter Muiden, een balletje had opgeworpen. Volgens haar was de stemming mogelijk niet eerlijk gegaan.
In de tijdelijke regels die vanwege de coronacrisis gelden voor digitaal vergaderen staat namelijk dat alle - negentien - raadsleden zichtbaar en hoorbaar moeten zijn. Volgens Van de Vijver was dat niet het geval en daarom zou het raadsbesluit om de toeristische verhuur te regelen, moeten worden vernietigd.

Heet hangijzer

Dat besluit lag in Sluis heel gevoelig, omdat de toeristische verhuur van huizen in woonkernen zoals Nieuwvliet, Groede en Cadzand-dorp een heet hangijzer was en nog steeds is. Verschillende dorps- en stadsraden en honderden inwoners roerden zich de afgelopen maanden om de gemeenteraad te bewegen zich uit te spreken vóór een verdere beperking van de verhuur.
Burgemeester Marga Vermue heeft voor aanvang van de bewuste Teams-vergadering op 23 december gecontroleerd of alle raadsleden aanwezig waren. Bij de zogenaamde hoofdelijke stemming heeft zij één voor één de naam van een raadslid opgenoemd, voordat hij of zij kon verklaren voor of tegen het voorstel te zijn. Niet alle raadsleden bleken op het moment van de stemming met hun hoofd in beeld te zijn.

Geen twijfel over wilsuitdrukking

Dat betekent volgens Binnenlandse Zaken echter niet dat de stemming niet deugde. "Naar onze mening is de stemming correct verlopen... Er kan bij deze wijze van stemming geen twijfel ontstaan over de openbare wilsuitdrukking. Het lid waarvan de naam is genoemd, zal immers bezwaar maken indien iemand anders de stem heeft uitgebracht en de voorzitter en leden kunnen de stem herkennen", antwoordt het ministerie aan de burgemeester, die de kwestie aan het ministerie en de VNG had voorgelegd.
Een advies geeft het ministerie nog wel: "Het verdient in deze casus nog wel aanbeveling om via het verslag te benoemen hoe door elk lid is gestemd. Om eventuele twijfel over de rechtmatigheid weg te nemen, kunt u overwegen de besluitenlijst in een volgende raadsvergadering te laten bekrachtigen."
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan zich vinden in dat advies. "Dat lijkt verstandig. Hiermee kunt u de pers geruststellen."

Vanaf eind maart registreren

Het raadsbesluit over de toeristische verhuur houdt in dat verhuurders in de hele gemeente hun woning vanaf eind maart moeten registeren bij de gemeente. Zo krijgt Sluis meer inzicht in het aantal huizen dat wordt verhuurd aan toeristen. Huiseigenaren zitten voorlopig nog niet vast aan een maximum aantal nachten per jaar dat een huis verhuurd mag worden.