Vlissingen bouwt uitkijkpost bij Dokje van Perry

VLISSINGEN - Het Dok van Perry is een monument uit 1705. Het was eerst in gebruik als dokhaven, later als droogdok.
Oude luister Het dokje waar veel Vlissingers veel belangstelling voor hebben moet voor de zomer in oude luister zijn hersteld. Als het werk klaar is, wordt de uitkijkpost weer afgebroken.