Sluis trekt nog niet de portemonnee voor plan van dertig miljoen voor Oostburg

De gemeenteraad van Sluis wil zich nog niet volledig storten in het avontuur dat Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen heet. De raad wil wel verder met de grote plannen voor Oostburg, maar wil nog op de rem kunnen trappen als in het najaar blijkt dat de kosten de pan uitrijzen en de inwoners het niet zien zitten.
toekomst zorg oostburg
Afbeelding ter illustratie © Omroep Zeeland
De afgelopen weken werd Arnold Scheppers van Dorpsbelangen en Toerisme, naar eigen zeggen veelvuldig door inwoners aangeklampt of benaderd: ze aanschouwen de plannen voor Oostburg met scepsis en argwaan. Spreken van megalomane plannen en kapitaalsvernietiging van de bestaande gebouwen, zo hoorde ook Patricia van Vijver (CDA). "Zijn ze nu helemaal gek geworden?", verwoordde Robert Evers de reactie van veel inwoners.
Op de twee digitale voorlichtingsbijeenkomsten kwamen amper vijftig mensen af. Veel te weinig op 23.000 inwoners, vond Scheppers, om nu al te kunnen concluderen dat de meeste mensen achter de plannen staan. Die communicatie moet echt beter, oordeelde ook onafhankelijk raadslid Sjaak Quaak. De gemeente krijgt nog het nodige werk aan die burgerparticipatie, oordeelden Evers en Van de Vijver.

Niet vastpinnen op investering

Net als voor veel Oostburgers ging het proces voor de raadsleden veel te snel om donderdag al een besluit over de grote 'schuifpuzzel' in Oostburg te nemen. En zich nu al vastpinnen op een investering van dertig miljoen euro voor de nieuwbouw van het gemeentehuis, het Zwin College en de beide basisscholen wilden zij al helemaal niet.
Daarvoor hadden de politici nog onvoldoende inzicht in de financiële risico's. Die dertig miljoen kon met de almaar stijgende bouwprijzen en enorme levertijden voor materialen zomaar verdubbelen, vreesden ze. En blijft er dan nog wel genoeg over voor de andere kernen, huiverde Philip Thomaes van de VVD. Zoals voor het multifunctioneel centrum in IJzendijke.
Gemeentehuis Oostburg (gemeente Sluis)
Het monumentale deel van het gemeentehuis in Oostburg blijft in elk geval staan. © Omroep Zeeland
Het gesputter van de raad en twee schorsingen van de vergadering lieten onverlet dat de politici blij waren met de investeringen die ZorgSaam in Oostburg wil doen, om de zorg in West-Zeeuws-Vlaanderen overeind te houden en met de kansen die de nieuwbouwplannen hebben voor de leefbaarheid van de streek.
Wethouder Jack Werkman verzekerde de raad dat die nu nog geen dertig miljoen hoefde uit te geven, maar dat dit pas hoeft als het masterplan voor de inrichting is uitgewerkt. De gemeenteraad kan volgens hem te allen tijde stop roepen bij de verschillende deelprojecten. "Het is echt niet zo dat we morgen de bank bellen."

Unaniem akkoord

Dat die angel uit de discussie werd gehaald, luchtte de raad op. Na die toezegging van de wethouder sloeg de negatieve sfeer in het Belfort om. De raad stemde uiteindelijk unaniem in met een aangepast voorstel waarbij het college de opdracht krijgt om een masterplan te maken voor Oostburg en alle opties mee te nemen en door te rekenen.

Blijven zitten waar ze zitten

Dat betekent dat ook het scenario waarbij het gemeentehuis en verpleeghuis De Stelle op de huidige locatie blijven zitten nu nog niet is afgevallen. In het najaar moet duidelijk worden of een verbouwing van de gemeentelijke gebouwen inderdaad net zo duur is als nieuwbouw op andere locaties, zoals de verkenning liet zien en waaraan sommigen twijfelen.
Het masterplan hoe Oostburg eruit kan komen te zien en wat dit gaat kosten, moet in september of oktober klaar zijn. Dan breekt het uur U, of D-Day - zoals PvdA'er Evers het beslismoment voor de raad noemde - alsnog aan.

Even terug naar de plannen voor Oostburg

Wat was de aanleiding?

Zorgaanbieder ZorgSaam en de gemeente Sluis staan de komende jaren voor grote investeringen in nieuwbouw of verbouwing van hun panden. Idee is: als ze dan toch moeten investeren in de gebouwen, waarom zouden ze dan niet kijken naar een betere plek voor de voorzieningen, zoals het verpleeghuis?

Waarom is dit allemaal nodig?

Voor de 'bundeling van de functies' zijn verschillende redenen te noemen. De bevolkingsafname is er één, maar ook de zorgkloof (minder personeel voor meer zorgvraag), de verwachte personeelstekorten, de mismatch op de woningmarkt en de leegstand in de winkelstraten worden genoemd. Gevaar dreigt dat jongeren en jonge gezinnen wegtrekken, omdat ze geen huis kunnen vinden, dat het ziekenhuis verdwijnt omdat er onvoldoende personeel is en dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Bij elkaar in de buurt zouden de organisaties niet alleen hun personeel kunnen delen en slimmer kunnen inzetten, maar zouden ze ook ruimtes en technologische oplossingen kunnen delen.

Wat zijn de opties?

Scenario 1: Ieder blijft op zijn huidige plek zitten en doet zijn eigen ding. Dit scenario kost bij elkaar 61,7 miljoen euro.
Scenario 2a: Gezondheidscentrum Antonius en De Stelle schuiven op richting centrum, Zwin College en gemeentehuis gaan naar een nieuwe campus. Totale kosten: 59,8 miljoen euro.
Scenario 2b: Gaat nog een stapje verder: niet het gemeentehuis gaat naar de campus, maar het basisonderwijs. Gemeentehuis gaat naar het bestaande MFC in het centrum. Kosten: 62,5 miljoen euro.
Scenario 3: Vastgoedeigenaren haken ook aan. Winkels worden geconcentreerd in een paar straten en leegstaande panden krijgen een woonbestemming.