Hoek onaangenaam verrast door rapporten Dow

HOEK - Rik van Geffen woont op een steenworp van de fabriek en zegt nooit geïnformeerd te zijn over incidenten die zich hebben afgespeeld op het terrein van Dow.
Ex-werknemer Als ex-werknemer wil hij zich niet uitlaten over zijn ervaringen met onveiligheid bij het chemiebedrijf. Ook andere inwoners van Hoek zijn niet blij met de gang van zaken.
Slechte informatie Johan Robesin van de Partij voor Zeeland kan er niet bij dat de ambtenaren van de provincie wel op de hoogte waren van ernst van de incidenten bij Dow tussen 2004 - 2008, maar dat deze informatie niet beschikbaar was voor de statenleden. Hij is van mening dat commisaris van de Koningin Karla Peijs niet juist is omgegaan met de kennis waarover ze in 2008 beschikte.