Komst drie grootschalige complexen voor arbeidsmigranten in Vlissingen onzeker

Het blijft nog even onzeker of de gemeente Vlissingen doorgaat met de plannen voor het realiseren van drie grote woonlocaties voor in totaal zo'n duizend arbeidsmigranten. Oppositiepartijen in de gemeenteraad hadden een motie ingediend om de procedure te stoppen, maar met dertien stemmen tegen én dertien stemmen voor, staakten de stemmen.
Gemeenteraad Vlissingen
De gemeenteraad in Vlissingen kwam na maanden online vergaderen voor het eerst fysiek bij elkaar © Omroep Zeeland
Dat betekent dat over het voorstel opnieuw gestemd moet worden tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Dat de stemming gelijk eindigde kwam door de afwezigheid van één raadslid: Josephine Elliot van Progressief Liberaal Vlissingen (PLV). Zij zit in een eenmansfractie en het is niet duidelijk wat haar standpunt is.

Felle discussie

Een felle discussie ontketende zich in de raadszaal, waar de gemeenteraadsleden voor het eerst na maanden weer fysiek aanwezig waren. Voor alle partijen staat als een paal boven water dat er goede huisvesting moet komen voor arbeidsmigranten, alleen over de invulling ervan verschillende partijen van mening.
De gemeente Vlissingen wil op drie verschillende locaties complexen voor arbeidsmigranten neerzetten. Arbeidsmigranten wonen nu regelmatig onder slechte omstandigheden. Door nieuwe woonvoorzieningen te creëren, hoopt de gemeente dat probleem te verhelpen. In 2019 gaf de gemeenteraad goedkeuring om een plan op te stellen, alleen is een deel van de partijen het nu niet eens met de uitvoering ervan.
Drie ontwikkelaars hebben (na twee keer uitstel) tot 1 juni de kans om een plan in te dienen voor de locaties: Baskensburg, Lammerenburg in Vlissingen en Energieweg in Oost-Souburg. Als de ontwikkelaars aan alle voorwaarden die de gemeente stelt kunnen voldoen, waaronder draagvlak vanuit de bevolking, zouden de plannen door kunnen gaan. Voor de locatie Lammerenburg was vanuit de samenleving al snel protest tegen de komst.
Zes oppositiepartijen (POV, SGP, CDA, PvdA, VVD en Lijst Duijndam) willen dat het college de plannen voor de drie grootschalige complexen stopzet en terug naar de tekentafel gaat. Zij zijn voor kleinschalige woonvormen en locaties in overleg met de bevolking.

'Niet op de feiten vooruit lopen'

Wethouder John de Jonge wil nog niet op de feiten vooruit lopen. "Laten we wachten tot 1 juni. Of er liggen drie voldragen plannen of dan heb je een nieuwe situatie", licht hij toe.

Maar voor veel partijen blijft de locatie Lammerenburg een heikel punt. In de wijk is veel weerstand. Daarom willen de partijen, met de verkiezingen in aantocht, laten horen hoe ze erin staan. Wordt vervolgd dus, over twee weken op 24 februari.