Provinciale Staten 'geschokt' door uitstel tolvrije tunnel

Provinciale Staten sturen Gedeputeerde Staten op pad met een pittige motie over de Westerscheldetunnel. In de motie stellen partijen dat ze geschokt zijn over de mededeling dat de Westerscheldetunnel pas in 2030 tolvrij wordt. Volgens het provinciebestuur is dat niet wat overeengekomen was met het Rijk.
Westerscheldetunnel
Het provinciebestuur wil zo snel mogelijk in gesprek met de minister over de tol van de Westerscheldetunnel © ANP
Gedeputeerde Harry van der Maas, moet van Provinciale Staten een duidelijke boodschap overbrengen. In de motie wordt gesproken van verbazing en ongeloof. De Staten stellen 'geschokt' te zijn, na de mededeling dat de tunnel pas in 2030 tolvrij wordt. Zeeland was met het demissionaire kabinet in onderhandeling over 2023 of 2025 als datum voor een tolvrije Westerscheldetunnel, nadat de Tweede Kamer daar op zijn beurt ook al een motie over aannam.
Tunnel niet voor 2030 tolvrij: zo reageren Statenleden
Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) antwoordde eerder deze week op vragen van de BoerBurgerBeweging dat de tunnel niet voor 2030 tolvrij zal worden. In de motie roepen 50+, de PvdA, de SP, het CDA en de VVD het provinciebestuur nu op tot actie. Ze schrijven met ongeloof kennis te nemen van het jaartal 2030. Ze wijzen "op het belang van tolvrij verkeer voor bedrijven en inwoners van Zeeland en met name inwoners van Zeeuws Vlaanderen (...) De partijen willen dat de Westerscheldetunnel in 2023 of uiterlijk 2025 tolvrij wordt gemaakt zoals eerder is voorgesteld.
Volgens CDA-fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland doen de verwikkelingen rond de Westerscheldetunnel de verhoudingen tussen Zeeland en Den Haag geen goed. Die verhoudingen kwamen op scherp te staan nadat de marinierskazerne, na uitstel op uitstel en ondanks vele beloftes vanuit Den Haag, toch niet naar Zeeland kwam.
Gedoe over Westerscheldetunnel doet verhoudingen geen goed