Schone Polder eist tegenhouden grondtransport naar Waterzande: 'Specie is vervuild'

Stichting Schone Polder eist van de provincie en gemeente Hulst dat die er alles aan doen om te voorkomen dat eventuele verontreinigde grond uit België naar het Waterzande project bij Perkpolder wordt vervoerd en gebruikt. Schone Polder zegt dat er aanwijzingen zijn dat de grond voor de ophoging van het bouwproject allerlei vervuiling bevat.
Waterzande
De plek waar de eerste huizen bij het Veerplein in Perkpolder moeten komen. © Omroep Zeeland
Waterzande is de opvolger van het project Plan Perkpolder. Aanvankelijk zouden er onder meer een golfbaan, 450 woningen, een jachthaven en een restaurant gebouwd worden rondom de oude veerhaven van Perkpolder. Maar de golfbaan werd afgeschoten omdat de gemeente Hulst er geen heil in zag om onder de baan miljoenen kubieke meters licht vervuilde grond te gebruiken.
Ontwikkelaar Waterzande BV heeft inmiddels al een aantal appartementen en woningen op het terrein van de oude veerhaven verkocht, en wil in april een miljoen kubieke meter grond aanvoeren om een gedeelte van de westelijke Perkpolder op te hogen.

Geen herhaling scenario dijk Perkpolder

Stichting Schone Polder loopt al jaren te hoop tegen de plannen en is zeer kritisch als het gaat om de grondaanvoer. De stichting is nauw betrokken geweest bij het dossier van de dijk bij Perkpolder waar thermisch gereinigde grond werd gebruikt. Die grond bleek later verontreinigd te zijn. Schone Polder wil nu dat Hulst en de provincie alles op alles zetten om een dergelijk scenario te voorkomen.
Stichting Schone Polder: 'Waarom zou je een prachtige polder verkwanselen?'
Daarom heeft de stichting een handhavingsverzoek ingediend bij zowel de gemeente Hulst als bij de Provincie Zeeland. Schone Polder stelt dat de grond voor de ophoging afkomstig is van een bouwproject van chemiebedrijf INEOS uit Antwerpen. Grond en baggerspecie die daarvandaan komt is volgens de stichting vervuild en veel te zout. Dat baseert de stichting op rapporten van advies- en ingenieursbureaus Arcadis en Antea Group. Volgens Schone Polder betekent dat door de aanvoer van deze grond het Besluit Bodemkwaliteit, lees de wet, wordt overtreden.
Waterzande
Ophogingsplannen voor Waterzande © Waterzande B.V.
Schone Polder wil dat Hulst en de provincie geen enkele lading grond naar Perkpolder laten komen totdat gebleken is dat het om schone grond gaat. Daarnaast moeten ze alle informatie met betrekking tot de grond opvragen bij Waterzande BV en zeer kritisch zijn op de geleverde certificaten, vindt de stichting. Bovendien moet iedere lading grond zodra die arriveert representatief worden bemonsterd om de kwaliteit te testen, stelt Schone Polder.
Die grond is zo schoon, ik ga hem opeten
Wim van den Abbeele, directeur Waterzande B.V.
Directeur van Waterzande B.V. Wim van den Abbeele spreekt volmondig tegen dat er grond komt die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. "Ik zou toch wel gek zijn om dergelijke grond te laten komen? Zeker nadat de komst van 7 miljoen kuub industriële grond voor de golfbaan afketste en het debacle met de Zeedijk waar grond is gebruikt die vervuild blijkt te zijn, kan ik me hier geen fouten veroorloven. De grond is getest en goedgekeurd." Hij zegt half serieus, half grappenmakend: "Die grond is zo schoon, ik ga hem opeten."

Boel vertragen

Van den Abbeele begrijpt dat het verleden meespeelt bij het wantrouwen. Hij heeft Schone Polder dan ook aangeboden om in een projectgroep deel te nemen, die de komst van de grond gaat controleren. Maar daar heeft hij geen reactie op gehad, stelt Van den Abbeele. Namens de stichting zegt Charles Heizler dat hij wil dat Waterzande de certificaten van de grond laat inzien, maar dat wil Van den Abbeele weer niet. "Ze blijven maar eisen stellen en door rechtszaken de boel vertragen. Dat moet eerst ophouden."
Van den Abbeele snapt de zorgen over de grond in Perkpolder
Op basis van de huidige vergunning mag Waterzande de hele westelijke Perkpolder ophogen met schone grond om er een golfbaan te realiseren. Van den Abbeele wil nu het gedeelte tegen de dijk van de Westerschelde ophogen om daar woningen te bouwen. De rest van de polder wordt dan natuur, zegt hij. Om dat te mogen doen, zal hij eerst een bestemmingsplanverandering moeten aanvragen.
Waterzande Perkpolder
De woningen in Waterzande komen rond het voormalige veerplein te staan. © Waterzande
De Provincie Zeeland heeft het handhavingsverzoek bij de regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland neergelegd. Die heeft dat dan weer doorgeschoven naar de gemeente Hulst. Hulst neemt tot 20 april de tijd om een reactie te geven.