Veel discussie en slechte onderlinge sfeer kenmerken verkiezingsstrijd Veere

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen staat in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer iedere dag een andere gemeente centraal. Vandaag deel drie: Veere. Chris Maas (PvdA/GroenLinks Veere), Jaap Melse (SGP) en Stijn van Kervinck (Hart voor Veere) schoven aan en vertelden over hun plannen.
Zeeland Kiest gemeente Veere
Stijn van Kervinck (Hart voor Veere), Jaap Melse (SGP) en Chris Maas (PvdA/GroenLinks (vlnr) © Omroep Zeeland
In Veere spelen er meerdere onderwerpen die de gemoederen flink bezighouden. Bijvoorbeeld het parkeerbeleid. Daar was veel om te doen toen de gemeente vijftig euro wilde gaan vragen voor een dagkaart in Zoutelande. Die prijs werd later teruggedraaid, maar nog altijd is het parkeerbeleid een hot-item in Veere. Chris Maas van coalitiepartij PvdA/GroenLinks Veere vindt het een goede zaak dat toeristen via parkeergeld meebetalen aan de 'prachtige voorzieningen in de gemeente'. Hij is voor een ontmoedigingsbeleid voor het parkeren in kernen als Domburg en Zoutelande.

Maatwerk en mobiliteitshub

Jaap Melse van de SGP is voor betaald parkeren, maar dan wel voor een redelijke prijs. Over hoeveel er betaald moet worden, wil Melse inwoners mee laten praten. "We moeten maatwerk leveren en ontmoedigen is niet de juiste weg", vindt hij. Lijsttrekker Stijn van Kervinck van Hart voor Veere vindt het huidige beleid slecht. Hij vindt dat inwoners slachtoffer zijn van het parkeerbeleid. "Als je in het buitengebied woont, word je toerist in je eigen kern."
Van Kervinck pleit voor een mobiliteitshub aan de rand van de kern. "Een transferium waar je als toerist buiten de kern kunt parkeren en je weg kunt vervolgen zonder auto." Volgens Maas komt dat idee uit de koker van zijn partij. Hij zegt het mooi te vinden dat partijen als Hart voor Veere het nu ook overnemen. Melse, die in het verleden zelf twaalf jaar in de coalitie zat, vindt dat de gemeente ook in zijn tijd al goed nadacht over de parkeerproblemen. "De leus was al jaren: Gratis aan de rand en duurder aan de waterkant."

Stempotloodchallenge

Omroep Zeeland vraagt kijkers en luisteraars in aanloop naar de verkiezingen voorstellen voor politieke partijen uit te tekenen met een rood stempotlood of rode viltstift. In onderstaande fotocarrousel een greep uit de tekeningen die voor de gemeente Veere gemaakt zijn:
Bekijk hier wat de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Veere zelf tekenden voor de stempotloodchallenge.
Over het onderwerp verduurzamen zijn de lijsttrekkers het eens. Dat moet, ook in de gemeente Veere. Het idee om van Neeltje Jans een duurzaamheidseiland te maken zien Maas, Melse en Van Kervinck alle drie zitten. Maar op het onderwerp toerisme botsen de standpunten. "Toeristen moeten een warm welkom krijgen in de provincie", zegt Melse. "Maar we moeten niet alles volbouwen. Kijk met verstand naar het gebruik van bestaande gebouwen."

Plafond bereikt of al overschreden

Maas vindt dat het plafond wat betreft toerisme bereikt is, of zelfs al overschreden. "Er staat nog veel uitbreidingsmogelijkheid in beleidsplannen, maar dat moeten we tegen het licht houden. Op sommige plekken is de grens overschreden. Er is overlast van toerisme en de veiligheid voor kinderen op straat is in het geding. Daarbij komt dat toeristen zelf ook aangeven dat ze het te druk vinden. Er zijn al maatregelen om het toerisme te temperen in gang gezet."
Van Kervinck vindt dat er jarenlang te weinig aan regulering is gedaan. "Auto's moeten uit de kern en op die plekken moet groen geplaatst worden. Ook daar is de mobiliteitshub een goed idee voor."
De komende tijd hoor je in De Zeeuwse Kamer iedere dag drie lijsttrekkers van iedere gemeente. Voor iedere uitzending is gekozen voor de grootste coalitiepartij, de grootste oppositiepartij. De derde partij is door loting bepaald.
De sfeer in het gemeentehuis van Veere is al lange tijd slecht. Over de vraag of ze elkaar aardig vinden, moeten de lijsttrekkers dan ook even nadenken. "Op bestuurlijk niveau hebben we wel problemen", zegt Van Kervinck. "Wij hebben als partij geen vertrouwen om in een coalitie met Chris Maas te gaan. We sluiten hem dan ook uit voor een samenweking, maar zijn partij PVDA/Groenlinks Veere niet. Maas heeft goede dingen gedaan voor de gemeente, maar hij heeft ook geblunderd. Met name in de gang van zaken met ontwikkelaar Dormio." Hart voor Veere diende samen met de VVD een motie van wantrouwen in tegen Maas naar aanleiding van dat dossier.

Uitsluiten past niet bij Veere

Maas vindt dat het niet past bij de gemeente Veere om mensen vooraf uit te sluiten. Over de motie tegen hem zegt hij: "Die motie was gebaseerd op eigen waarheden van die partijen. En dan kom je er niet." Melse pleit voor verbetering van de onderlinge verhoudingen in de gemeente Veere. "Wij zijn voor een stabiel bestuur. Op dit moment is het niet echt prettig in de gemeente. Alle partijen zijn te veel met zichzelf bezig. Dat is heel triest.
Luister hier de Zeeuwse Kamer met de lijsttrekkers van de gemeente Veere terug