Verhagen: bouw 2e kerncentrale begint in 2015

BORSSELE - Borssele is daarvoor als locatie in beeld. Verhagen stelt eisen aan die centrale, die alle moderne techniek moet bezitten en ook bestand moet zijn tegen een neerstortend vliegtuig. Minster Verhagen:
Fonds Verder moet de bouwer zorgdragen voor afvalbeheer en geld storten in een fonds voor onderzoek naar de opslag van radioactief afval.