Partij voor Zeeland: 'Verander nieuwe natuurgebieden in bloemenzeeën'

"Als dit zou lukken, dan zou ik wel trots zijn." Statenlid François Babijn tuurt over natuurgebied het Groote Gat bij Oostburg. Als het aan hem ligt, staat dit natuurgebied over een paar jaar vol met bloemen. En andere natuurgebieden in Zeeland ook. "Eén bloeiend Zeeland."
Statenlid François Babijn
Statenlid François Babijn hoopt dat natuurgebied het Groote Gat bij Oostburg ook een stuk kleurrijker wordt © Omroep Zeeland
Babijn wil namelijk dat de provincie onderzoekt wat het zou opleveren als je 'nieuwe natuur' inzaait met bloemenmengsels. Zelf ziet hij alleen maar voordelen. "Bloemen zijn goed voor de insect- en vlinderstand, goed voor bijvoorbeeld de patrijs die op de rode lijst staat en goed voor het toerisme als toeristische attractie."
Natuurgebieden zouden dan het voorbeeld kunnen volgen van ingezaaide akkerranden. Babijn denkt dat natuurgebieden door heel Zeeland geschikt zouden kunnen zijn, welke precies, dat moet het onderzoek uitwijzen. "Nu zit je vaak met hele stukken groen en af en toe wat distels, dan zou je één bloemenzee kunnen creëren." Wel is het belangrijk dat alleen inheemse soorten worden gebruikt.

Eerst onderzoek, dan actie

Het Statenlid benadrukt dat hij eerst onderzoek wil door verschillende partijen bij het plan te betrekken. Van Wageningen University tot ZLTO, terreinbeheerders, de Zeeuwse Milieufederatie en natuurbeschermingsverenigingen. "Dat iedereen z'n zegje kan doen. Ik hoop dat het opgepikt wordt en we een proeftuin kunnen beginnen."
Babijn heeft voor zijn plan een motie ingediend, die vrijdag tijdens de Statenvergadering wordt besproken.