Column: Baggerspecie havens terugstorten in Westerschelde is eigenlijk vervuilen

De Provincie Zeeland is van plan om (weer) een vergunning te verlenen aan North Sea Port (NSP) om met PFAS vervuilde baggerspecie vanuit de havens in Vlissingen-Oost in de Westerschelde te dumpen. Kan dat allemaal? Blijkbaar, want wie vervuilde bagger van A naar B verplaatst, voegt geen vervuiling toe. Terwijl het juist een kans is om de vervuiling te laten afnemen.
Column door Pim van den Berge
Vlissingen-Oost
De havens bij Vlissingen-Oost © ANP
Dat NSP de havens uitbaggert om de doorgang van schepen mogelijk te maken, is noodzakelijk en niet nieuw. En dat de bagger verderop weer in de Westerschelde verdwijnt ook niet. Maar nu we weten dat PFAS vrijwel niet afbreekbaar en mogelijk ziekmakend zijn, is er een nieuw speelveld ontstaan. Alles wat met de 'forever chemicals' te maken heeft, dwingt de overheid om te zoeken naar een werkbare oplossing.

Vervuiling verplaatsen is toegestaan

En dat valt niet mee. Want hoe praat je het goed dat straks het Westerscheldewater de Hedwigepolder binnendringt met PFAS, terwijl de bodem daar nu schoon is? Wettelijk mag het blijkbaar allemaal, maar het gaat er bij veel Zeeuwen niet in dat dit op deze manier van de Hedwige een verrijking voor de natuur maakt. Voor de PFAS houdende baggerspecie die straks uit de haven komt, geldt een net zo aparte redenering. De provincie Zeeland vindt dat de vergunning verleend mag worden omdat de vervuilde specie een stukje verderop wordt neergelegd, en daarom de vervuiling per saldo hetzelfde blijft.
Vlissingen Oost
Havens Vlissingen Oost © Omroep Zeeland
Maar is dat wel zo? Stel: op mijn tuinpad heeft een hond gepoept, zodat ik er niet met goed fatsoen langs kan lopen. Wanneer ik de drol opraap en naast het pad leg, blijft de viezigheid per saldo hetzelfde, maar blijft mijn tuin gewoon goor. Wanneer ik de poep in een zakje doe en het opruim, neemt de vervuiling af en wordt de hele omgeving er beter van. Vervang nu de poep door baggerspecie. Een groot gedeelte wordt eerst in een schip gestort en vanuit dat schip een stukje verder de Westerschelde weer ingedonderd. Rechtlijnig geredeneerd wordt er eerst opgeruimd, en daarna weer vervuild.

Maar wat dan te doen met de specie?

Die kan naar één van de baggerdepots in Nederland. Of zou, ingesloten, gebruikt kunnen worden in dijkprojecten of bij de aanleg van wegen. Daarmee zou de Westerschelde een stukje schoner, of minder vuil zo u wilt, worden. Want één ding is zeker, de PFAS die van de ene plek naar de andere worden verplaatst, breken niet af en blijven daar voor ontzettend lange tijd onderdeel van het Natura2000-gebied. Het baggeren biedt daarom een unieke kans om de vervuiling te doen afnemen.