Juf Amanda pleit voor meer buiten les geven: 'binnen ben je bezig met heel je hoofd, maar buiten met heel je lijf'

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de leerkrachten in Nederland wel eens buiten les geeft, maar bij de meeste scholen gebeurt dat niet op wekelijkse basis. Wel in Koudekerke bij basisschool 't Klinket.
Juf Amanda pleit voor meer buiten les geven
En eigenlijk kan dat ook bijna niet anders, want daar werkt juf Amanda Jongepier, in Zeeland winnaar van de verkiezing "Buitenlesleerkracht van het jaar". Twee keer per week krijgen de leerlingen een klein half uurtje buitenles. Juf Amanda: "Dat is het eerste streven en daarna gaan we verder kijken. Als het aan mij ligt dan zou ik iedere dag een minuut of twintig buiten les geven."

Rekenen en taal ook buiten

Volgens haar leent elke les er zich voor om buiten te doen. Juist ook de klassieke vakken zoals rekenen en taal. "Stel je voor, je doel is tafels oefenen. Leg dan maar eens vijf keer twee neer met steentjes of takjes. Ook werken we veel met kaartjes die je op de grond neerlegt. Dan zeg je de som en moeten de kinderen naar het juiste antwoord rennen. Er zijn heel veel spelvormen die je toe kunt passen."
Inspiratie kunnen leerkrachten opdoen via de website van de Nationale Buitenlesdag. Die organisatie koos een paar maanden geleden ook voor elke provincie de beste buitenleerkracht. Juf Amanda werd dat dus voor Zeeland.
Het is leuker dan een binnenles. Binnen zit je op de computer dingen in te vullen en buiten is het leuk omdat je actief bent.
Roan, leerling groep 5, basisschool 't Klinket
Buiten les geven heeft volgens Amanda veel voordelen. "Ik zeg altijd: 'binnen ben je bezig met je hoofd, maar buiten ben je bezig met heel je lijf'. Ze ervaren het ook echt. Daarnaast spreekt het ook kinderen aan die stil zitten in de klas lastig vinden. Die kunnen buiten dingen makkelijker oppikken."
Maar volgens de beste buitenleerkracht van Zeeland is het ook belangrijk om lessen in het klaslokaal te houden:
"Ik denk dat het elkaar juist goed aanvult. Als je alleen maar buiten zou zijn, dan mis je ook weer kinderen want die hebben behoefte aan die rust in de klas. Ik denk juist dat de afwisseling echt heel goed is."