Brouwerseiland: gemeente en projectwikkelaar staan lijnrecht tegenover elkaar bij Raad van State

Onbehoorlijk bestuur. Met dat verwijt sloeg de projectontwikkelaar van Brouwerseiland de gemeente Schouwen-Duiveland om de oren bij de Raad van State in Den Haag. Het ging om de vraag of de gemeenteraad goed heeft gehandeld door in november 2020 te weigeren het bestemmingsplan vast te stellen. De gemeente vindt van wel, de projectontwikkelaar van niet.
Brouwerseiland Raad van State
Tegenstanders van Brouwerseiland volgen de zaak vol vertrouwen. © Omroep Zeeland
Advocaat David Nas, die namens Brouwerseiland bv sprak, zei tijdens de zitting: "De gemeente had beloofd zich maximaal in te spannen, maar dat is niet gebeurd." Gezien de vele positieve besluiten die in de afgelopen jaren zijn genomen mocht de projectontwikkelaar daarop vertrouwen, vond Nas. "De gemeente is de hele tijd aangehaakt geweest!" Bovendien ligt er een exploitatieovereenkomst die de gemeente heeft ondertekend in 2015.
Een rechter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (RvS) gaf aan het nogal vergaand te vinden om een politiek genomen besluit van tafel te vegen. Dat was volgens Nas niet de bedoeling.

Geen zaken met gemeenteraad

Tycho Lam, de advocaat die de belangen van de gemeente Schouwen-Duiveland behartigde, voerde aan dat Brouwerseiland bv zaken heeft gedaan met het college van Burgemeester en Wethouders, niet met de gemeenteraad. "In de beleving van het gemeentebestuur en de gemeenteraad hoeft de gemeenteraad zich niet gebonden te voelen aan de overeenkomst. Die overeenkomst ging vooral over procedures die het gemeentebestuur moest volgen. Het laatste woord is aan de raad en dat was niet in strijd met de overeenkomst", zei Lam.
De rechters van de Raad van State hadden veel vragen aan de advocaat van Brouwerseiland B.V. over hoe hij de inspanningsverplichting van de gemeente zag. Uit de vragen viel af te leiden dat de rechters veronderstelden dat de gemeente aan die verplichtingen heeft voldaan.

Het plan

Op dertien kunstmatige eilandjes in het Grevelingenmeer zouden 325 vakantiewoningen worden gebouwd. Volgens voorstanders zou Brouwerseiland vijfhonderd vaste en 715 tijdelijke banen opleveren. Tegenstanders betwijfelden dat en wezen op de gevolgen voor de natuurlijke omgeving.
Surfers zouden hun vaste stek ook kwijtraken, waarmee ook meteen een groot aantal surftoeristen zou wegblijven. Er zou worden gebouwd tegen een primaire waterkering aan, de Brouwersdam.
Bovendien ligt de locatie, de Middenplaathaven, middenin een beschermd Natura 2000 gebied.
Hoewel de eerste belanghebbenden de gemeente en de projectontwikkelaar zijn, mocht ook een aantal Zeeuwse belanghebbenden kort het woord voeren. Eén van hen was Jitske van Popering namens Brouwerseiland NEE. Volgens Van Popering is het cruciaal dat de tegenstanders vandaag ook weer hun zaak mochten bepleiten. "Wij windsurfen daar. Dat doen wij elke dag, elk weekend. Dus het is heel belangrijk voor ons om hier weer te staan", aldus de surfster.
Wij windsurfen daar. Dat doen wij elke dag, elk weekend. Dus het is heel belangrijk voor ons om hier weer te staan.
Jitske van Popering (Brouwerseiland NEE)
Ria Geluk is jarenlang nauw betrokken geweest bij het protest tegen Brouwerseiland. Vandaag was zij geen partij meer, maar zij vond het toch belangrijk om bij de zitting aanwezig te zijn. Geluk ziet de kansen van de gemeente en de tegenstanders rooskleurig in: "Ik denk dat wij nog steeds voldoende argumenten hebben. Het zijn dezelfde argumenten waar we de vorige keer mee gewonnen hebben en onze argumenten staan recht overeind."
Brouwerseiland
Zo had Brouwerseiland eruit moeten zien. Artist impression van © Zeelenberg Architectuur
De zitting werd op een gegeven moment verstoord door een klopgeluid. "Dat is onze huismeeuw", zei de rechter, "Karel met de houten poot. Die wordt door medewerkers gevoerd en denkt: als ik maar hard genoeg klop, komt het voer vanzelf. Daar kan ik niets aan doen."
Het ging vandaag in Den Haag niet over de schadeclaim van 90 miljoen euro die Brouwerseiland B.V. heeft neergelegd bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Pas als de Raad van State vindt dat er een fout is gemaakt door de gemeente komt die schadeclaim om de hoek kijken. Over zes weken hoopt de Raad van State uitspraak te doen.