Arbeidsinspectie geeft oud-werknemer gelijk: werkomstandigheden aluminiumfabriek waren onveilig

Century Aluminum Vlissingen heeft volgens een oud-werknemer jarenlang het personeel niet goed genoeg beschermd tegen blootstelling aan onder andere kankerverwekkende stoffen. Nadat de man geen gehoor vond bij het bedrijf zelf, diende hij een klacht in bij de arbeidsinspectie. Die laat weten dat de zaken nog steeds niet op orde zijn.
'Werkomstandigheden bij Century Aluminum Vlissingen jarenlang onveilig'
Bij Century, dat in Vlissingen-Oost producten maakt voor de aluminiumindustrie, bracht de oud-werknemer (die anoniem wil blijven) veel tijd door in de meetkamer van de zogenoemde pastafabriek. Daar wordt gewerkt met stoffen zoals petroleumcokes en steenkoolteerpek. Nadat daar in 2017 de ventilatie werd aangepast, merkten de werknemers veranderingen op: overal zwarte stof en rookwalmen die vanonder de meetkamer naar boven trokken. "De airco was ongeschikt voor een industriële omgeving", zegt de oud-werknemer. "Het zwarte stof lag zowel in de meetkamer als in de kantine."

Van alles voor verbetering vatbaar

Naar aanleiding van klachten vroeg de bedrijfsarts van Century aan arbodienst Consense om onderzoek te doen. Uit dat onderzoek kwamen nogal wat mankementen naar voren. Zo waren sommige stukken van een lopende band niet afgeschermd wat zorgde voor stofontwikkeling. De roosters van de afzuiginstallatie zaten vol met zwart stof. Ook bevestigde het rapport de bewering dat het stof in de meetkamer en de kantine lag. Handschoenen die gebruikt werden beschermden niet tegen zogenoemde PAK's (schadelijke stoffen die kankerverwekkend zijn) en er werden vraagtekens gezet bij het gebruik van de filters in de airstreammaskers.
Klokkenluider aluminiumfabriek
Het rooster van het ventilatiesysteem zat vol stof © Omroep Zeeland
Hoewel Century vervolgens zei dat er na het rapport maatregelen waren genomen, merkte de oud-medewerker daar niet veel van. Hij en collega's bleven klachten houden. Er werd vervolgens een onderzoek gedaan door een andere arbodienst naar mogelijke schadelijke stoffen. De conclusie van dat onderzoek was dat er geen schadelijke stoffen boven de norm werden gemeten.

Tweede rapport niet goed

Maar wanneer we een andere arbeidshygiënist naar dit rapport laten kijken, komt er veel commentaar op: er is te kort gemeten, niet op bepaalde gevaarlijke stoffen gecontroleerd en er is een te hoog detectielimiet gehanteerd voor een gevaarlijke stof fenol. Daardoor lijkt het alsof de waarde in orde is, maar dat is niet zo, volgens de hygiënist.
Klokkenluider aluminiumfabriek
Het stof in de pastafabriek van Century Aluminum © Omroep Zeeland
Uiteindelijk dient de oud-werknemer in 2019 een klacht in bij de arbeidsinspectie en krijgt gelijk. De inspectie: 'Uw klacht is gegrond bevonden'. Uit onderzoek van de arbeidsinspectie blijkt: 'Dat de blootstelling aan Poly Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) nog niet beheerst is op de arbeidsplaats Century Aluminum Vlissingen B.V. te Ritthem'.

Arbeidsinspectie controleert nog steeds

Maar daarna stopt de communicatie vanuit de arbeidsinspectie naar de oud-werknemer. Wanneer Omroep Zeeland een aantal vragen stelt is de inspectie terughoudend met beantwoorden: "Dat is tussen de toezichthouder en het bedrijf".
Wel geeft de inspectie aan dat de zaken bij Century nog steeds niet op orde zijn. "Er lopen nog interventies en we voeren nog herinspecties uit." De inspectie laat weten dat er blijkbaar druk voor nodig was om de boel op orde te maken: "Op dit moment loopt er nog een handhaving bij Century". Dat het rapport van de tweede arbodienst niet zou kloppen, wil de inspectie niet over oordelen.
Klokkenluider aluminiumfabriek
Machine in de pastafabriek Century Aluminum © Omroep Zeeland
De oud-werknemer wil dat zijn verhaal naar buiten gebracht wordt. "Sinds het vervangen van de airco in de meetkamer ben ik en zijn mijn collega's blootgesteld aan schadelijke stoffen. Ondanks klachten, een rapport van de arbodienst en een gegronde klacht bij de arbeidsinspectie heeft Century niet voldoende ingegrepen en ben ik niet serieus genomen. Ik vind dat dit publiek moet worden gemaakt."

Reactie Century Aluminum op dit verhaal:

'Een boel zaken in dit artikel zijn voor ons onduidelijk of onjuist. Er wordt gerefereerd aan rapporten en tijdlijnen die voor ons onduidelijk zijn. Diverse beweringen kloppen niet. Wij zijn altijd met specialisten en instanties in gesprek over aanbevelingen en verbeteringen die we kunnen implementeren. Wij hebben een open cultuur waarin we medewerkers altijd aanmoedigen om meldingen en verbetervoorstellen te doen. Het lijkt ons echter niet nuttig om een welles-nietes-discussie te voeren met een anoniem persoon via de media.'
Century Vlissingen is aangeboden om via een interview de reageren op dit verhaal van Omroep Zeeland, maar heeft daarvan afgezien.