Gemeente Hulst wil ontpoldering Hedwigepolder tegenhouden met een handhavingsverzoek

Gemeente Hulst start een juridische procedure om te voorkomen dat de Hedwigepolder vol mag lopen met PFAS vervuild Scheldewater voordat de onderzoeken zijn afgerond. In een brief aan minister Harbers wordt Den Haag opgeroepen om het PFAS-dossier serieus te nemen. Ook willen de Westerscheldegemeentes zo snel mogelijk in gesprek met de PFAS-minister.
Hedwigepolder
De gemeente Hulst kwam gisteren bijeen om achter geslote deuren te vergaderen © Otto Vosveld
De gemeente start een juridische procedure in de vorm van een handhavingsverzoek. Dit verzoek is erop gericht om te voorkomen dat de dijk wordt doorgestoken voordat bekend is wat de gevolgen kunnen zijn van het vervuild water in de polder.

Brief aan de minister

In de brief, die wordt ondertekend door de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Hulst, wordt benadrukt dat het doorsteken van de dijk en het onderwater zetten van de Hedwigepolder een onomkeerbaar proces is en dat de Westerscheldegemeenten op korte termijn met de minister en Infrastructuur en Waterstaat in gesprek wil.
Zij willen eerst zwart-op-wit hebben staan dat het laten onderlopen van de Hedwigepolder geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert en willen dus wachten tot de PFAS-onderzoeken voor korte- en langetermijneffecten zijn afgerond.
De brief is vandaag verzonden, de minister heeft nog niet gereageerd.