Cinema Middelburg naar Kloveniersdoelen

MIDDELBURG - Het filmtheater is al jaren op zoek naar een betere huisvesting, maar eerdere plannen met de nieuwe schouwburg en de Zeeuwse Biblioteek gingen niet door.
Drvkkery Boekhandel de Drvkkery wordt de hoofdhuurder van de Kloveniersdoelen. Behalve een filmzaal met 80 stoelen komt er een café met een multifunctionele ruimte waar optredens, presentaties en workshops kunnen worden gehouden. Op de benedenverdieping komen ook nog ruimtes die tijdelijk kunnen worden gehuurd door jonge kunstenaars. Anja de Groene van het cinemabestuur over de plannen:
Definitief besluit Het bestuur van Cinema Middelburg onderzoekt of de verhuisplannen financieel haalbaar zijn. De gemeenteraad van Middelburg moet ook nog akkoord gaan omdat het pand van de gemeente is. In het voorjaar van 2012 moet de verhuizing rond zijn.