'PFAS in Westerschelde geen reden om ontpoldering tegen te houden'

Minister Harbers (Infrastructuur & Milieu) ziet geen reden om de ontpoldering van de Hedwigepolder tegen te houden. Dat zei de minister tijdens een bezoek aan Zeeland, waar hij is bijgepraat over de aanpak van de hoge concentraties PFAS in de Westerschelde.
'Waterkwaliteit Westerschelde geen reden om ontpoldering uit te stellen'
Harbers hoorde tijdens zijn bezoek dat de zorgen leven onder de inwoners van Zeeland. "PFAS is een probleem waar we ons in een paar jaar erg bewust van geworden, maar je ziet hier door de ligging aan de Westerschelde en de verhalen uit België dat de zorgen veel meer leven dan in de rest van Nederland", aldus de minister.

Ontpoldering on hold zetten

In Hulst, waar de minister onder andere sprak met burgemeester Jan-Frans Mulder, hoopt men dat de Hedwigepolder niet ontpolderd wordt voordat de gevolgen voor de volksgezondheid goed onderzocht zijn. Voor Hulst had de minister een duidelijke boodschap. "Ik kijk goed naar wat het doet voor de waterkwaliteit en daar waren de eerste berichten over dat het voor de waterkwaliteit niet uitmaakt of je wel of niet gaat ontpolderen", zei Harbers. "Strikt genomen naar de waterkwaliteit betekent dat dat er geen reden is om het project nu on hold te zetten."
Hedwigepolder Ger van Unen
Ger van Unen van de SP © Omroep Zeeland
Tijdens zijn bezoek kreeg Harbers uit handen van fractievoorzitter Ger van Unen van de SP in Provinciale Staten van Zeeland 800 handtekeningen aangeboden. De 800 handtekeningen staan onder een petitie waarin wordt gevraagd om de ontpoldering van de Hedwige tegen te houden, om te voorkomen dat mogelijk kankerverwekkend PFAS-water het toekomstige natuurgebied. instroomt. Dat zou onherstelbare schade aan het gebied toebrengen, terwijl de Hedwige juist onder water wordt gezet om er een natuurgebied van te maken.

Actiegroep Ontpolderen Nee

Van Unen benadrukt dat de handtekeningen niet zijn ingezameld door haar partij, maar door een actiegroep, die zich NU Ontpolderen Nee! noemt. De actiegroep voert een driesporenbeleid. "Wat we hebben afgesproken is, dat we én de politieke weg, én de juridische weg, maar ook de weg van de actie belangrijk vinden. Want ik heb nog niet het gevoel dat de rest van Nederland weet wat hier aan de hand is." Het binnenlaten van vervuild PFAS-water in het nieuwe natuurgebied noemt Van Unen een 'ernstig milieumisdrijf'.
Hedwigepolder, als de dijk wordt doorgestoken kunnen eb en vloed hun werk doen
Hedwigepolder, als de dijk wordt doorgestoken kunnen eb en vloed hun werk doen © Omroep Zeeland
De gemeente Hulst is verbolgen over de brief de stikstofminister Van der Wal vorige maand naar de provincie stuurde. Daarin schreef zij dat de ontpoldering ook wat haar betreft gewoon door kan gaan. In die brief staat ook dat de zij de negatieve effecten van PFAS erkent, maar dat de kennis van PFAS vergroot moet worden om die effecten op lange termijn beter in te kunnen schatten.

Verkeerde keelgat

Dat schoot Hulst in het verkeerde keelgat. De gemeente schrijft in een brief dat zij eerst zeker wil weten dat ontpoldering geen negatieve gevolgen heeft voor de volksgezondheid in Hulst. Pas dan kan er wat Hulst betreft overgegaan worden tot ontpoldering.
Daarnaast heeft Hulst een juridische procedure opgestart. De gemeente heeft een zogenoemd handhavingsverzoek neergelegd om verdere vervuiling tegen te gaan. Dat zou alles te maken hebben met hoe de Water- en Bodemwet door het ministerie wordt geïnterpreteerd. Volgens het ministerie zit er wel meer PFAS in de Westerschelde dan in de polder, maar is dit op basis van de Waterwet geen probleem. De concentratie blijft onder de norm en mag dus de polder in stromen. Volgens de Bodemwet zou dat niet mogen.