Vlaanderen gaat gevolgen PFAS voor jongeren onderzoeken

Vlaanderen gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn van PFAS voor jongeren. Driehonderd jongeren die binnen een straal van vijf kilometer wonen van chemiebedrijf 3M bij Antwerpen wordt gevraagd bloed af te staan voor onderzoek. Men wil weten hoeveel PFAS zij in hun bloed hebben en hoe zij daar aan blootgesteld zijn.
PFAS-onderzoek
Het bloed van de jongeren wordt onderzocht op de hoeveelheid PFAS © Pixabay
Het bloedonderzoek onder jongeren is het tweede, lopende bloedonderzoek van de Vlaamse overheid. Sinds half april kunnen alle inwoners in een straal van vijf kilometer rondom de 3M-fabriek zich al aanmelden voor een grootschalig onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in het bloed. Zo'n 70.000 Vlamingen kunnen meedoen aan dat onderzoek.
Vorig jaar werd al het bloed van achthonderd omwonenden in een straal van drie kilometer rond de 3M-fabriek onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat bijna 60 procent van de toen onderzochte mensen zo veel PFAS in het bloed heeft, dat dat op lange termijn nadelige gevolgen voor hun gezondheid kan hebben. Of en wanneer men ook daadwerkelijk gezondheidsklachten krijgt, komt in de onderzoeken niet naar voren.

Ook in Zeeland

Ook in Zeeland klinkt al langer de roep om een groot bevolkingsonderzoek, maar GGD Zeeland adviseert nog te wachten met het opzetten van zo'n onderzoek. Volgens de GGD is het beter om te wachten tot het onderzoek van het RIVM naar voedselveiligheid is afgerond. Dat onderzoek, waarin gekeken wordt hoeveel PFAS er bijvoorbeeld in vis en zeegroente zit, is naar verwachting over een paar weken afgerond. Pas daarna kan GGD Zeeland zeggen of en wat voor onderzoek er nodig is rond de Westerschelde.