Zeeuwse werkgevers stappen uit overleg: 'Er zijn er al genoeg'

Vakbond FNV is boos op werkgevers in Zeeland die uit de Zeeuwse afdeling van de Sociale Economische Raad (SER) zijn gestapt. Verschillende vakbonden én de ZLTO, de vereniging van en voor 12.000 boeren en tuinders in Zeeland, schrijven dat ze nu niet anders kunnen dan de Zeeuwse SER opheffen.
Volgens Zeeuwse werkgevers zijn er in Zeeland inmiddels andere overleggen waar over economische onderwerpen gesproken kan worden
Volgens Zeeuwse werkgevers zijn er in Zeeland inmiddels andere overleggen waar over economische onderwerpen gesproken kan worden © ANP
De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen.

Nieuwe overleggen

Volgens Zeeuwse werkgevers zijn er in Zeeland inmiddels andere overleggen waar over economische onderwerpen gesproken kan worden: het Economic Board en de Zeeuwse Werkkamer. In een brief aan Gedeputeerde Staten van Zeeland kondigen de achtergebleven partijen - ZLTO Zeeland en de vakbonden CNV, FNV en De Unie- teleurgesteld de noodgedwongen opheffing van de Zeeuwse SER aan.
Zeeuwse werkgevers hechten blijkbaar weinig belang aan de stem van de werknemers.
Landelijk vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FNV
Landelijk vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FNV is erg verontwaardigd over de stap van de Zeeuwse werkgevers. "De Zeeuwse SER is de enige plek waar werkgevers én werknemers met elkaar om de tafel zitten. Bij die andere overleggroepen gaat het allemaal om werkgeversclubs, waar werknemers geen stem hebben. Zeeuwse werkgevers hechten blijkbaar weinig belang aan de stem van de werknemers."

'Zo'n stap ben ik nog nergens tegengekomen, onbegrijpelijk!'

Jong zegt de kwestie hoog op te nemen en naar de landelijke SER en de landelijke werkgeversorganisatie VNO-NCW te stappen. "De Zeeuwse werkgevers gaan lijnrecht in tegen het beleid van het landelijke VNO-NCW, die juist méér overleg wil met vakbonden en werknemers over onder meer de grote tekorten op de arbeidsmarkt. Zo'n stap als van de Zeeuwse werkgevers ben ik nog nergens anders tegengekomen. Onbegrijpelijk!"

Niet in je eentje

De vicevoorzitter van de FNV hekelt de opstelling van de Zeeuwse werkgevers, die uit de SER in Zeeland willen stappen. "Je kunt als werkgever in je eentje wel allerlei mooie plannen bedenken voor bijvoorbeeld die grote tekorten op de arbeidsmarkt, maar het zijn de werknemers die het moeten doen." Ook de 'doorgeschoten flexibilisering' van arbeidscontracten, waardoor sommige mensen nog nauwelijks rond kunnen komen. is volgens Jong een gespreksonderwerp.
In Zeeland zijn veel overleggen waarbij je eigenlijk telkens met dezelfde mensen over dezelfde thema's praat
Erik van Oosten van de Zeeuwse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW
Erik van Oosten van de Zeeuwse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW, de vroegere BZW, is verbaasd over de boosheid van de vakbond. "Het is beslist niet zo dat we als Zeeuwse werkgevers weglopen voor contact met de bonden. Integendeel!"

Zeeuwse Werkkamer

Van Oosten wijst erop dat werkgevers en bonden in Zeeland elkaar tegenwoordig treffen bij de Zeeuwse Werkkamer, waar ook gemeenten en onderwijsorganisaties in de provincie meepraten. "In Zeeland zijn veel overleggen waarbij je eigenlijk telkens met dezelfde mensen over dezelfde thema's praat, zonder dat het voldoende oplevert. Dan geven wij de voorkeur aan de Zeeuwse Werkkamer, waar je met gemeenten en onderwijsinstellingen meteen uitvoeringsplannen kan maken, in plaats van alleen maar praten."

Daadkrachtiger

De Zeeuwse VNO-NCW stapte daarom in 2020 al uit de SER in Zeeland, waarop een aantal bemiddelingsgesprekken volgden met de bonden en de landelijke SER. "De landelijke SER wilde liever dat we een afdeling in Zeeland overeind hielden. Maar we hebben goed kunnen uitleggen dat we de voorkeur gaven aan een draadkrachtiger Economic Board en Zeeuwse Werkkamer. Daarmee zijn we geen uitzondering; er zijn meer regio's in ons land die geen eigen SER hebben", aldus Van Oosten.