Tweede Kamer praat over uitstel van ontpoldering van de Hedwigepolder

Partijen in de Tweede Kamer zijn met elkaar in gesprek om de ontpoldering van de Hedwigepolder voorlopig uit te stellen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman is op zoek naar een meerderheid voor een motie van die strekking. Beckerman wil wachten met ontpolderen tot lopende onderzoeken naar PFAS afgerond zijn. Daar rekent zij ook een bevolkingsonderzoek onder.
Hedwige
Tweede Kamer werkt aan motie om ontpoldering van de Hedwige uit te stellen © Omroep Zeeland
Het SP-Kamerlid zegt op dit moment in gesprek te zijn met andere partijen om een meerderheid te vinden voor haar motie. Volgens D66, een van de partijen waarmee Beckerman overlegt, laat de oorspronkelijke motie te veel ruimte om ontpolderen helemaal te voorkomen. Achter de schermen wordt nu onderhandeld over een tekst waar een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter zou kunnen scharen.

Nieuwe zeedijk afgekeurd

Met de motie moet voorkomen worden dat de Scheldedijk en de Sieperdadijk, die om de polder liggen, worden afgegraven. Die werkzaamheden kunnen pas van start als de nieuwe zeedijk wordt goedgekeurd door Waterschap Scheldestromen. Wanneer dat precies gebeurt, is nog onduidelijk.
De verwachting was dat die dijk op 17 mei zou worden goedgekeurd, maar deze week kwam het waterschap al met het bericht dat die datum niet wordt gehaald. Dat komt doordat de steenbestorting van de dijk nog niet af is. Pas als die zogenaamde kreukelberm er helemaal ligt, mogen de beide dijken verder worden afgegraven. De bouwer van de dijk, Vlaamse Waterweg nv, zegt dat die berm zo snel mogelijk af is. Daarna kan het waterschap de dijk opnieuw keuren. Tot die tijd mogen beide bestaande dijken niet verder worden afgegraven dan tot een hoogte van 6.30 meter boven NAP.

Rugstreeppad

Het afgraven van de dijk loopt sowieso vertraging op. Dat komt door de aanwezigheid van de rugstreeppad in de Hedwige. Pas als die padden een plek hebben gevonden voor hun winterslaap, mag het zware werk aan de dijk beginnen. Tot september blijft de dijk daardoor intact.
3M-fabriek bij Zwijndrecht
De 3M-fabriek bij Antwerpen loosde jarenlang illegaal PFAS © Omroep Zeeland
Waar de Tweede Kamer nog in gesprek is over de mogelijke uitstel van ontpoldering van de Hedwige, zijn ze het wel eens over wie de schade van de PFAS-vervuiling moet betalen. Dinsdag stemde de Kamer voor een motie om 3M aansprakelijk te stellen voor de milieuschade die zij hebben veroorzaakt.
PFAS is een verzamelnaam van chemische stoffen (poly- en perfluoralkylstoffen) die van nature niet in het milieu voorkomen. De stoffen worden onder andere gebruikt in antiaanbaklagen en brand- en vuilwerende stoffen. Deze stoffen worden al decennia gebruikt en zijn nauwelijks afbreekbaar. Van een aantal types PFAS is pas de laatste paar jaar bekend geworden dat zij bij langdurige blootstelling kankerverwekkend zijn en het immuunsysteem kunnen aantasten.
De 3M-fabriek bij Antwerpen heeft jarenlang illegaal PFAS geloosd. Een onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement, dat onderzoek heeft gedaan naar de PFAS-problematiek in Vlaanderen, kwam eind maart tot de conclusie dat 3M op moet draaien voor de schade.

3M aansprakelijk stellen

Meerdere leden van die onderzoekscommissie hebben inmiddels gezegd dat ook Nederland zijn schade kan verhalen op 3M. "Als er in Nederland ook schade is ontstaan door die vervuiling, dan is het evident dat als er een procedure wordt opgestart, Zeeland en Nederland zich daarbij aansluiten", aldus Willem-Frederik Schiltz, lid van het Vlaams Parlement en een van de opstellers van dat rapport.
In de motie van Kiki Hagen (D66) roept de Kamer op de juridische mogelijkheden waarmee het chemieconcern verantwoordelijk aangepakt kan worden voor de PFAS-schade in de Westerschelde in kaart te brengen. Daarna wil de Tweede Kamer dat de regering samen met Vlaanderen optrekt om deze schade te verhalen op 3M,