Statenleden verbaasd en geïrriteerd over gebruik oude gegevens voor zwemadvies

Verbazing en irritatie bij een aantal leden van Provinciale Staten over het gebruik van oude gegevens voor het positieve advies om te zwemmen in de Westerschelde. De gegevens van een meetpunt bij Waarde die gebruikt werden komen uit november 2020.
Zwemwater
Zwemstrandje aan de Westerschelde © Omroep Zeeland
"Dat wekt geen vertrouwen. Ik ben zeer verbaasd. Hoe is het mogelijk? Oude gegevens gebruiken en de indruk wekken dat er nieuw onderzoek is gedaan", laat Trees Janssens van de Partij voor de Dieren weten. En ook collega Robert Brunke van Pro Zeeland snapt het gebruik van oude gegevens niet: "Onbegrijpelijk om geen actuele metingen te verrichten over een onderwerp dat zo van invloed is op de gezondheid van vele inwoners in Zeeland. Brunke vermoedt dat er andere dingen meespelen: "Een actueel onderzoek zou misschien nadelig kunnen uitpakken voor het zomerseizoen, de toeristen blijven dan weg en dan is het de vraag maar of ze ooit nog eens terugkomen."

Actueel zwemadvies op basis van oude gegevens

Het RIVM en de provincie zeggen dat ze gebruik hebben gemaakt van de metingen die tot nu toe beschikbaar zijn, om zo te kunnen aangeven of het zwemwater in de Westerschelde veilig is voor zwemmers. Maar veel mensen kregen vorige week de indruk dat het positieve zwemadvies gebaseerd was op recente metingen. En dat is vrijwel totaal niet het geval.
Zwemwater
Westerschelde © Omroep Zeeland
SGP Statenlid Harold van de Velde vindt sowieso dat 'je uit moet gaan van actuele gegevens' en dat lastig te begrijpen is dat er geen metingen zijn die onlangs zijn gedaan. D66 commissielid Wouter Versluijs sluit zich daarbij aan en kan zich niet voorstellen dat een zwemadvies van nu, op metingen uit november 2020 gebaseerd kan worden.

Veel meer meten op andere stoffen

Bertie Steur van de Partij voor Zeeland wil eigenlijk nog een ander punt maken: "Er wordt maar op een paar stoffen getest op een scala van 4700 stoffen, er zijn voor 3 stoffen normen en wat betreft PFOS worden die in de Westerschelde flink overschreden. Er is ook geen norm voor de som van PFAS-soorten, we weten inmiddels dat stapeling van stoffen effecten kan verergeren maar hier wordt niet naar gekeken."
Zwemwater
Westerschelde © Omroep Zeeland
Lars Jacobusse van de ChristenUnie ziet de noodzaak van onderzoek in verband met zwemmen en het toeristenseizoen, en wil nog geen definitief oordeel vellen over de methode die is gebruikt. Maar hij vindt het opvallen dat er tijdens de hele PFAS problematiek gehamerd wordt op gespreid meten voor het beste resultaat, en dat bij Waarde dit niet is toegepast. Verder is Jacobusse van mening dat er terughoudend met dergelijke onderzoeken moet worden omgegaan: "Doe het goed, of doe het niet."

Toeristen geruststellen

Ger van Unen van de SP heeft er geen goed woord voor over: "Ik vond het al zeer verdacht toen minister Harbers vorige week bij zijn bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen uit het niets met het bericht kwam dat het zwemmen volgens het RIVM veilig was." Van Unen denkt net als Robert Brunke dat het een poging is om de toeristen niet ongerust te maken en daarmee een terugloop aan boekingen te voorkomen.