Egels, grutto's en mezen drogen uit door droogte: 'Het is een kettingreactie'

Dat boeren last hebben van de droogte wisten we al. Maar ook dieren lijden er flink onder: "Vooral egels en weidevogels hebben het momenteel zwaar", stelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten.
Egel ANP
De egel heeft het zwaar door de droogte © ANP
Er worden veel egels bij de dierenopvang gebracht met uitdrogingsverschijnselen. De egels kunnen door de droogte moeilijk aan voedsel komen: "Er is gisteren wel een buitje gevallen en er liggen nog wat buien in het verschiet, maar dat is bij lange na niet genoeg om het lievelingskostje van de egel weer tevoorschijn te toveren, namelijk slakken en wormen." Door de droogte zitten die slakken en wormen ver weggestoken in de grond.

Kettingreactie

Ook weidevogels hebben moeite met het vinden van voedsel: "De grutto bijvoorbeeld. De jongen van de grutto moeten in de eerste levensfase volop insecten eten. Die insecten hebben het zwaar omdat er nog nauwelijks water in de natuur is. Veel waterpartijen drogen op. De insecten zijn het belangrijkste voedsel voor de gruttokuikens in de eerste levensfase. Het is een kringloop wat dat betreft, een kettingreactie."
Door de droogte zijn er bovendien weinig rupsen: het favoriete diner van kool- en pimpelmezen. Die zoeken dag en nacht naar rupsen: "En als die er niet zijn, zul je een heel nest met mezen dood kunnen aantreffen in je nestkastje."

Tips

Begijn heeft wel wat tips om de dieren een handje te helpen: "Het vergroenen van je tuin is heel belangrijk. Tegels eruit, planten erin. Planten houden vocht vast, dus dat is goed voor de dieren. Ook moet je geen bestrijdingsmiddelen gebruiken om rupsen of slakken tegen te gaan. Laat de natuur zichzelf bestrijden. Als laatste kun je een regenton in je tuin zetten om het water te bufferen en daarmee je tuin te bevochtigen."