Tweede Kamer stemt voor uitstel ontpolderen Hedwigepolder

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt de ontpoldering van de Hedwigepolder voorlopig uitgesteld. De Kamer stemde vanmiddag voor een motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman en D66-Kamerlid Kiki Hagen. Als het aan het duo ligt, wordt ontpoldering uitgesteld tot vaststaat dat ontpoldering geen schadelijke effecten heeft op natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving.
De dijk tussen de Hedwigepolder en het Sieperdaschor
De dijk tussen de Hedwigepolder en het Sieperdaschor © Omroep Zeeland
In Zeeland leeft het gevoel al langer dat ontpolderen onder de huidige omstandigheden niet kan. Zo is de gemeente Hulst een juridische procedure gestart om ontpolderen voorlopig tegen te houden. En ook Gery De Cloedt, oud-eigenaar van de Hedwige is naar de rechter gestapt. Bij de Raad van State loopt een zaak waarin hij zijn polder terugeist omdat bij een eerdere rechterlijke uitspraak over de ontpoldering de vervuiling van de Westerschelde ten onrechte niet meegenomen. Dit terwijl de Staat toen al wist dat er te hoge concentraties PFAS in het water zaten.
Provinciebestuurder Anita Pijpelink laat in reactie op de motie weten: "We zijn benieuwd naar de vervolgstappen van de minister, want die is nu aan zet."

Motie Beckerman - Hagen

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat de ontpoldering van de Hedwigepolder op korte termijn van start dient te gaan;
overwegende dat het water in de Westerschelde vervuild is met PFAS;
overwegende dat omwonenden zich zorgen maken over hun gezondheid of bedrijfsvoering;
verzoekt de regering, in overleg met de Vlaamse regering te zorgen dat het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder pas wordt ingezet nadat de resultaten van de lopende onderzoeken naar PFAS bekend zijn en vaststaat dat geen negatieve effecten optreden voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving,
en gaat over tot de orde van de dag.
De dijk rondom de Hedwigepolder wordt op z'n vroegst in oktober doorgestoken. De nieuwe ringdijk is nog niet goedgekeurd door Waterschap Scheldestromen, waardoor de oude dijken nog niet afgetopt mogen worden. Zelfs als die nieuwe dijk wel goedgekeurd zou worden, mogen de zware werkzaamheden aan de oude dijken nog niet van start gaan. Pas als de rugstreeppad een slaapplek voor de winter heeft gevonden, mag de oude Scheldedijk afgegraven worden. Dat is pas in september.