Tijdgebrek oorzaak gebruik oude meetgegevens zwemadvies

De Provincie Zeeland en de GGD bevestigen dat er oude meetgegevens zijn gebruikt bij het het zwemadvies voor de Westerschelde, dat vorige week naar buiten kwam. Gisteren meldde Omroep Zeeland dat het zwemadvies deels was gebaseerd op oude gegevens. In een reactie schrijft de provincie dat 'tijdsoverwegingen' daarvan de oorzaak zijn.
Zeeuws bloedonderzoek PFAS
De Provincie Zeeland en GGD blijven bij hun conclusie © Omroep Zeeland
Volgens de provincie zou nieuw onderzoek veel tijd kosten. "Om een gedegen advies te geven, nog voordat mensen dit zwemseizoen het water ingaan, is daarom gebruik gemaakt van bestaande gegevens." Behalve het onderzoek zelf zou het analyseren en interpreteren van de gegevens ook de nodige tijd in beslag nemen. Zoveel tijd dat er dan pas na het zwemseizoen conclusies konden worden getrokken. Te laat, vindt de provincie.
De provincie heeft door het RIVM laten uitzoeken hoe het zit met de PFAS-gehaltes in de Westerschelde. Daarvoor is het water afkomstig van twee verschillende plekken onderzocht: de Schaar van Ouden Doel tegen de Belgische grens aan en het lozingspunt van de waterzuiveringsinstallatie bij Bath. De meetgegevens van dit laatste punt dateren van 2020.
Het RIVM heeft de concentraties PFAS vergeleken met de hoeveelheid PFAS in de recreatieplas Berkendonk in Helmond. Daar had het RIVM eerder onderzoek gedaan naar het risico van PFAS voor zwemmers. In Helmond was de conclusie dat er geen risico was voor de gezondheid van de zwemmers.
De conclusie dat er veilig gezwommen kan worden in de Westerschelde is vooral gebaseerd op de resultaten afkomstig uit de Schaar den Ouden Doel, omdat daarvoor wel actuele gegevens beschikbaar waren. "Dat zijn de meest betrouwbare gegevens omdat het om een meetreeks van 41 metingen gaat (van 2017 t/m 2022); over een langere periode met meerdere seizoenen en op een vaste locatie."
Rijkswaterstaat meet maandelijks de waterkwaliteit in de Schaar den Ouden Doel. De metingen van de afgelopen twee maanden en de komende maanden worden aan het einde van het zwemseizoen bekeken en dan wordt bepaald of het advies van het RIVM moet worden aangepast. De provincie verwacht dat dit niet gaat gebeuren, omdat de PFAS-waardes nu ruim onder de waardes van de recreatieplas in Helmond zitten.
Het gebruik van de anderhalf jaar oude gegevens afkomstig van de rioolwaterzuivering bij Bath is volgens de provincie dus geen reden om het zwemadvies aan te passen. Het RIVM liet al weten aan de provincie dat het de uitkomsten van de rioolwaterzuivering bij Bath niet betrouwbaar vond. Volgens het kennis- en onderzoeksinstituut waren de metingen daarvoor te beperkt en in een te korte periode gedaan.

Verbazing over conclusie

Statenleden reageerden verbaasd op het nieuws dat er oude gegevens zijn gebruikt bij het onderzoek. "Dat wekt geen vertrouwen. Ik ben zeer verbaasd. Hoe is het mogelijk? Oude gegevens gebruiken en de indruk wekken dat er nieuw onderzoek is gedaan", liet bijvoorbeeld Trees Janssens van de Partij voor de Dieren weten.