Deze gemeenten worden 'overspoeld' door 50-plussers

Dit verhaal is bedoeld voor iedereen die zich zorgen maakt over de vergrijzing in onze provincie. Bovendien helpt het de kersverse wethouders van Volkshuisvesting misschien bij het lostrekken van de muurvaste woningmarkt. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Zeeland extra vergrijst door de instroom van 50-plussers. Met name Schouwen-Duiveland, Vlissingen, Goes en Zeeuws-Vlaanderen kunnen het beste speciaal voor senioren nieuwe woningen gaan bouwen.
Huis verkocht in Zierikzee
Rotterdammers verhuizen vaak naar Schouwen (Zierikzee) © ANP
We wisten al dat er te weinig kinderen worden geboren en te veel jonge mensen wegtrekken uit Zeeland. Uit CBS-cijfers blijkt nu ook welke gemeenten in Zeeland 'overspoeld' worden door mensen van vijftig jaar en ouder. Onderstaand de kaart met balans per gemeente. Groen zijn de gemeenten waar in de periode 2017-2021 méér 50-plussers naar toe zijn verhuisd dan er zijn vertrokken.
Ga met de muis over de kaart voor de cijfers per gemeente.
Als een echtpaar de kinderen uit huis heeft zien vertrekken en daarna kleiner gaat wonen dan komt er een groter huis vrij. Daar gaat dan - vermoedelijk - een jonger stel in wonen, twee mensen met misschien een klein kind die op hun beurt een wat kleiner huis achterlaten. Becijferd is dat op die manier één nieuwe seniorenwoning tot wel vijf verhuisbewegingen op gang kan brengen. Dat heeft dus een groter effect op de woningmarkt dan de bouw van één starterswoning.

Vooral uit Zuid-Holland en Vlaanderen

De meeste oudere mensen die Zeeland als nieuwe woonprovincie kiezen, komen uit Zuid-Holland. Met het buitenland (vooral Vlaanderen) op een goede tweede plaats. Ook al gaan er veel mensen ook weer terug de noordgrens en de zuidgrens over, per saldo is er in de vierjarige periode van 2017 tot en met 2020 een aanzienlijk aantal 50-plussers naar Zeeland verhuisd.
De groene staven (binnenkomende 50-plussers) zijn over het algemeen hoger dan de rode staven (uitgaande 50-plussers).
Schouwen-Duiveland is onbetwist favoriet bij 50-plussers die naar een andere woonomgeving verhuizen. In vier jaar tijd zijn er per saldo 415 extra inwoners die Abraham of Sara hebben gezien. Schouwen heeft dit vooral te danken aan Rotterdammers.

Misschien spijtoptanten

Maar wat ook in andere gemeenten aan het licht komt, zie je hier net zo: de gemeente waar je de meeste nieuwe inwoners aan dankt, daaraan raak je ook veel inwoners kwijt. Er kwamen in de cijfers over vier jaar (2017-2020) die beschikbaar zijn bij het CBS 155 Rotterdammers naar dit eiland, maar er gingen er 75 naar Rotterdam. Of dat vooral dezelfde mensen waren, dus spijtoptanten, of geboren Schouwenaren die wel eens in een grote stad willen wonen, is niet bekend.

Vlissingen-Middelburg

Veel heen- en weerverhuizingen van vijftigplussers zie je ook tussen Vlissingen en Middelburg. Maar Vlissingen houdt er per saldo de meeste nieuwe inwoners aan over. Tegenover 415 Middelburgers van vijftig jaar en ouder die naar Vlissingen vertrokken, staan maar 350 Vlissingse 50-plussers die naar Middelburg verhuisden.
De Boulevard van Vlissingen
Oudere mensen gaan graag in Vlissingen wonen © Tanja van Eenennaam, Oost-Souburg
Een dergelijke winst-verliesrelatie heeft Goes vooral met Borsele. Goes heeft in vier jaar tijd 295 oudere inwoners van Borsele aangetrokken. Daar tegenover staan 175 inwoners van Goes die in dezelfde periode naar Borsele vertrokken. Ook met Kapelle heeft Goes een in dit opzicht winstgevende verhuisrelatie.

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen is in de verhuisstatistiek van het CBS een verhaal apart. Als je alleen naar de binnenlandse verhuizingen van 50-plussers kijkt doet deze regio bijna niet mee. Dat verandert plotseling als je ook de landverhuizers mee gaat tellen. Zeeuws-Vlaanderen heeft veel immigranten in deze categorie en tegenover deze groep staan heel wat minder emigranten.
In beide gevallen vormen onze zuiderburen de hoofdmoot. In de genoemde vier jaar hebben 207 Belgische 50-plussers een woning betrokken in de gemeente Terneuzen en er zijn 67 'oudere' Terneuzenaren naar België gegaan.