Natuurorganisaties: wacht niet met ontpolderen en stop lozingen PFAS

Acht milieuorganisaties, waaronder Zeeuwse Milieufederatie en Het Zeeuwse Landschap, willen dat de dijk rond de Hedwigepolder toch versneld wordt afgegraven. Uitstel, zoals de Tweede Kamer wil, is onaanvaardbaar en schadelijk voor het natuurherstel, schrijven ze in een brief aan de ministers. Tegelijk moet worden gestopt met het lozen van PFAS in de Westerschelde.
De Hedwigepolder in februari
De Hedwigepolder in februari 2022 © Henk Knibbeler
De Tweede Kamer nam afgelopen week een motie aan waarin werd opgeroepen om te wachten met het afgraven van de zeedijk rond de Hedwigepolder tot de resultaten van lopende onderzoeken naar de PFAS-vervuiling bekend zijn.

Uitstel niet acceptabel

Maar de Natuurorganisaties vinden dat verder uitstel niet acceptabel is. 'Ondanks de zorgen die er ook zijn met betrekking tot de PFAS-vervuiling'. Ontpoldering is dringend nodig om het unieke meergeulenstelsel in de Westerschelde te herstellen, vinden de organisaties. Zij wijzen erop dat in 2005 is vastgesteld dat de natuur in de Westerschelde ernstig bedreigd wordt. 'Inmiddels is al zeventien jaar verstreken en één van de belangrijkste maatregelen, de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder is dus mogelijk wederom vertraagd'.

Afkalven

"Het meergeulensysteem van de Westerschelde wordt steeds meer teruggedrongen naar één hoofdvaargeul", zegt directeur Rob van Westrienen van het Zeeuwse Landschap. "Dat betekent dat de stroomsnelheden veel hoger zijn dan vroeger. De slikken en platen kalven daardoor steeds verder af. Dat zijn juist belangrijke onderdelen van de natuur in de Westerschelde. Bij de ontpoldering voeg je in één keer een groot deel toe. Dat is een grote meerwaarde voor de Westerschelde."
De vervuiling met PFAS moet bij de bron worden aangepakt en moet zo snel mogelijk stoppen schrijven de organisaties. "Door de decennialange lozingen (...) is de concentratie PFAS in de Westerschelde inmiddels zodanig hoog dat het in onze ogen niet mogelijk noch wenselijk is om nog langer PFAS te lozen, ook niet in kleinere hoeveelheden."