Afvalverwerker ATM verantwoordelijk voor 80 procent PFAS-lozingen bij Bath

Afvalverwerker ATM is verantwoordelijk voor bijna alle PFAS die via de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Bath de Westerschelde instromen. Het bedrijf in Moerdijk is in gesprek met de provincie Noord-Brabant en de Brabantse omgevingsdienst om te kijken hoe er zo snel mogelijk minder PFAS kan worden geloosd, zegt de Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde.
De waterzuivering bij Bath langs het Schelde-Rijnkanaal
De waterzuivering bij Bath langs het Schelde-Rijnkanaal © Waterschap Brabantse Delta
Via de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Bath stroomt er jaarlijks 21 kilo PFAS de Westerschelde in. Tachtig procent daarvan is afkomstig van ATM. Als het aan Dick van der Velde ligt, gaat die uitstoot snel omlaag. "Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook gebeurt", aldus de gedeputeerde. "En tegelijkertijd kijken wij ook naar de zuiveringsinstallatie in Bath hoe wij stappen kunnen zetten om dat effluent [het gezuiverde water, red] te ontdoen van PFAS."

Opgave

De gedeputeerde hoopt dat er op korte termijn flinke stappen gezet kunnen worden, maar beseft ook dat dat makkelijker is gezegd dan gedaan. "Het is voor bedrijven een opgave om hun afvalstroom zo zuiver mogelijk te houden", zegt Van der Velde. "Laten we eerlijk zijn, wij zijn nog niet zo lang op de hoogte van de impact van PFAS en dat geldt ook voor bedrijven."
Volgens Van der Velde zouden overheden, het bedrijfsleven en de bevolking samen op moeten trekken om het PFAS-probleem op te lossen. "Laten we vooral proberen in samenwerking dat die uitstoot vermindert. En drastisch vermindert", sluit de gedeputeerde af.