Advocaat Hulst: 'Rijkswaterstaat tekort geschoten bij aanleg dijk Perkpolder'

Rijkswaterstaat had kunnen vermoeden dat het toepassen van thermisch gereinigde grond (TGG) in de dijk bij Perkpolder tot verontreiniging zou kunnen leiden. Dat concludeerde een advocaat van de gemeente Hulst vorige week. Rijkswaterstaat heeft volgens de advocaat niet voldoende de risico's van het gebruik van TGG meegenomen voordat de grond gebruikt werd. De gemeente wil dat Rijkswaterstaat voor 1 juli een plan van aanpak voor de dijk heeft, anders volgt er een dwangsom van miljoenen.
Perkpolder
De Zeedijk bij Perkpolder © Omroep Zeeland
Afgelopen vrijdag troffen alle betrokken partijen elkaar bij de bezwarencommissie van de gemeente Hulst. Rijkswaterstaat stelt dat het onmogelijk was om van te voren te weten dat de TGG vervuild was, omdat de certificaten die bij de grond hoorden in orde waren. Ook vindt Rijkswaterstaat de dwangsom van vijf miljoen euro te hoog.
Hoe zat het ook alweer met de dijk bij Perkpolder?
De zeedijk bij Perkpolder werd in 2015/2016 aangelegd, De thermisch gereinigde grond (TGG) die daarvoor werd gebruikt bleek vervuild te zijn. Een aantal akkerbouwers en stichting Schone Polder willen dat Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is, de dijk afgraaft en de grond vervangt. Rijkswaterstaat moet van de gemeente Hulst voor 1 juli een plan van aanpak hebben om de verontreiniging te stoppen en/of ongedaan te maken.
De agrariërs en stichting Schone Polder vinden dat alleen een plan van aanpak voor 1 juli geen zoden aan de dijk zet en willen dat er op die datum maatregelen worden genomen om verdere verspreiding van de vervuiling tegen te gaan.
perkpolder
Grondtransport in 2015 voor de dijk bij Perkpolder © omroep zeeland
Gemeente Hulst liet via een advocaat weten dat Rijkswaterstaat wél had kunnen vermoeden dat de TGG niet geschikt was om in de dijk te gebruiken. Hulst wijst daarbij op onderzoeken voordat de dijk werd aangelegd, waarin wordt gesteld dat er nog te veel risico's kleven aan het gebruik van de TGG en dat er eerst meer onderzoek gedaan had moet worden. Nu de grond er toch ligt wil Hulst dat er na meer dan vier jaar monitoring, een plan komt met daadwerkelijke maatregelen om de verontreiniging aan te pakken en eventueel weg te nemen. De hoogte van de dwangsom vindt Hulst redelijk omdat het om een uitzonderlijke situatie gaat.
Hulst vindt niet dat Rijkswaterstaat direct aan de slag moet met die maatregelen op 1 juli, zoals de agrariërs en stichting Schone Polder willen. Omdat er wellicht nog andere mogelijkheden zijn om de vervuiling tegen te houden, krijgt Rijkswaterstaat de tijd om eerst een plan van aanpak te presenteren.

Afgraven niet kansrijk

In opdracht van Rijkswaterstaat is een ingenieursbureau bezig met het onderzoeken van een aantal scenario's. Het afgraven van de dijk is daarbij volgens het bureau niet kansrijk omdat het 90 miljoen gaat kosten, minstens twee jaar gaat duren en schade gaat toebrengen aan de Natura 2000-omgeving.