Nieuwe cijfers: 4.380 Zeeuwen wonen te ver van een pinautomaat vandaan

Naar schatting wonen er 4.380 Zeeuwen verder dan vijf kilometer hemelsbreed van een Geldmaat vandaan. Dat blijkt uit een landelijke becijfering van de spreiding van Geldmaten, uitgevoerd door Omroep Gelderland.
Geldmaat Spuistraat Terneuzen
Geldmaat in Terneuzen. © Omroep Zeeland
Uit een inventarisatie - vorige week door Omroep Zeeland gepubliceerd - kwamen al 216 klachten van Zeeuwen die verder dan vijf kilometer moeten reizen om contanten te kunnen pinnen. Uit de nieuwe, meer exacte becijfering, dit keer van de hemelsbrede afstand, blijkt dat vooral de mensen in buitengebieden van Zeeuws-Vlaanderen verder van een pinautomaat vandaan wonen dan is afgesproken. Zie kader onderin voor de rekenmethode.

Consumentenbond

Geldmaat is de organisatie die namens de Nederlandse banken de pinautomaten beheert. Er is afgesproken, onder meer met de Consumentenbond, dat alle Nederlanders in principe niet verder dan vijf kilometer hemelsbreed van een pinautomaat vandaan mogen wonen. Over de weg lukt het voor veel Zeeuwen al niet om fietsend of autorijdend binnen die vijf kilometer een pinautomaat te bereiken, maar zelfs hemelsbreed is dat niet altijd haalbaar, blijkt nu.

Op de kaart

In kleine kernen in de gemeente Sluis wonen naar schatting 980 mensen hemelsbreed verder weg, 4,2 procent van de inwoners. Dat is het hoogste percentage van Zeeland. Hulst komt op de tweede plaats in Zeeland. Op Walcheren en in de gemeente Kapelle komt Geldmaat wél aan de doelstelling. Ga met de muis over de kaart voor de details per gemeente.
In landelijke afspraken is ook opgenomen dat voor 0,3 procent van de bevolking de afstand groter mag zijn dan vijf kilometer. Geldmaat zegt in een commentaar dat het met name in en rond natuurgebieden, op eilanden en in grensregio's lastig blijft. "Dit zijn altijd gebieden waar weinig mensen wonen en waar weinig voorzieningen zijn. Ook ontbreekt het vaak aan locaties die voldoen aan de veiligheidseisen van dit moment."

Op nummer 5

Toch zijn in Zeeland de afstanden om te gaan pinnen over het algemeen minder bezwaarlijk dan in Noord-Nederland. Onze provincie staat op de vijfde plaats van de ranglijst die Omroep Gelderland heeft becijferd.

Per provincie

Rang Provincie Inwoners > 5km Procent > 5km
1 Friesland 14.660 2,3
2 Groningen 9.760 1,7
3 Drenthe 7.220 1,5
4 Flevoland 5.480 1,3
5 Zeeland 4.380 1,1
6 Overijssel 3.550 0,3
7 Gelderland 4.990 0,2
8 Limburg 2.680 0,2
9 Noord-Brabant 2.390 0,1
10 Noord-Holland 2.460 0,1
11 Zuid-Holland 600 0
12 Utrecht 0 0
De norm van maximaal 0,3 procent 'te ver' wordt in Zeeland en de vier meer noordelijke provincies niet gehaald. In Nederland als geheel lukt dat bijna wel, blijkt uit de berekening: slechts 0,33 procent van de Nederlanders woont verder weg.
Waar geven de mensen hun geld uit?
Uitgangspunt voor het plaatsen van geldautomaten, zegt Geldmaat, is dat ze staan in de omgeving waar mensen komen voor hun dagelijkse voorzieningen en waar ze het geld ook uitgeven.
Uit de rondvraag van Omroep Zeeland die vorige week werd gepubliceerd blijkt dat veel Zeeuwen niet per se hun contante geld in een winkel uitgeven. Ze hebben allemaal graag wat contanten in huis 'voor je weet maar nooit', maar bijvoorbeeld ook voor collectes.
Contant geld pinnen
Zeeuwen willen graag wat contant geld in huis hebben. © ANP
In de spreiding van Geldmaten kunnen verbeteringen worden aangebracht, zegt het bedrijf. "Als een gemeente of ondernemer zich bij ons meldt, bekijken we altijd de mogelijkheden, in combinatie met beschikbaarheid in de omgeving en het aantal transacties op de huidige automaten."

Afhankelijk van anderen

"Soms wordt een contract beëindigd, soms is een andere locatie meer gewenst", zegt Geldmaat, "Er zijn locaties waarin we graag een automaat willen hebben of verplaatsen om de bereikbaarheid en beschikbaarheid te vergroten. Dan zijn we afhankelijk van bijvoorbeeld ondernemers voor de winkelpui en de gemeente voor de vergunning. Door dit complexe proces duurt het soms ongewenst lang voor een automaat geplaatst kan worden."

Het blijft een schatting

De inventarisatie van Omroep Zeeland die vorige week werd gepubliceerd had haar beperkingen: er werd niet verder ingezoomd dan op de vier cijfers van de postcode en de afstanden die respondenten noemden waren niet controleerbaar. Er kwamen toen wel veel schrijnende situaties aan het licht.
De methode in het Gelderse onderzoek dat nu naar buiten is gekomen, zoomt ook in op de letters van de postcode. De methode berekent de hemelsbrede afstand tussen de postcode waar de pinautomaat staat en de postcode van de bewoning. Dan nog blijft het aantal inwoners (dat van iedere postcode bekend is) dat verder dan 5 km van een pinautomaat vandaan woont, een schatting.
Overigens geldt voor Terneuzen en Middelburg dat daar niet de vijf kilometer een probleem is, zegt Geldmaat, maar de capaciteit. Daarom opent het bedrijf binnenkort Geldmaatwinkels om die capaciteit te vergroten. Deze komen beide in het centrum te staan, dus voor de buitengebieden maakt dit geen verschil.