Niet te filmen: camerabewaking in centrum Tholen al jaren buiten werking

Met dank aan PvdA/GroenLinks in de Thoolse gemeenteraad heeft het college een goed bewaard geheim prijs moeten geven. De bewakingscamera's bij de Botermarkt in het centrum van Tholen-stad werkt al jaren niet meer. De camera's waren opgehangen om het inrijverbod te handhaven en overtreders te kunnen fêteren op een boete.
Botermarkt Tholen
In het gebied Botermarkt/Kerkstraat mag je na 11 uur 's ochtends alleen met een ontheffing rijden © Google
De fractie wilde het naadje van de kous weten nadat omwonenden hadden geconstateerd dat voertuigen straffeloos buiten het toegestane tijdsblok tot 11.00 uur 's ochtends - door de straat reden. PvdA/GroenLinks had daarom schriftelijke vragen gesteld.
Uit de beantwoording blijkt dat camera's die er sinds 2014 hangen, al in 2016 met prépensioen zijn gestuurd. Het bedrijf dat door de gemeente was ingehuurd om het inrijverbod te handhaven ging toen failliet. Er is nooit ruchtbaarheid aan gegeven, vanwege de preventieve werking die van de camera's uitgingen, zo schrijft het college.

's Rijks schatkist

De vroede vaderen van Tholen hebben niet overwogen om een nieuw bewakingsbedrijf in te huren en zijn dat ook in de toekomst niet van plan. De boetes blijken namelijk naar 's rijks schatkist te vloeien en dus worden de kosten van de camerabewaking niet gedekt.
De controle op het inrijverbod en het schrijven van bonnen is volgens het college nu een taak van de politie. De mannen en vrouwen in blauw doen kennelijk goed hun werk, want bij het college zijn nauwelijks meldingen van problemen bekend.