Dankzij dit systeem hoeven boeren amper hun perceel te beregenen

De meeste regen valt in de winter, terwijl boeren dit zoete water juist in het voorjaar en de zomer nodig hebben om de gewassen mee te besproeien. Daar heeft Stichting Waterhouderij na jarenlang testen een oplossing voor bedacht, namelijk water opslaan in de bodem via een systeem met stuwen en waterpeil-afhankelijke drainage.
Dankzij dit systeem hoeven boeren amper hun perceel te beregenen
De stichting bestaat uit acht boeren die sinds 2010 al bezig zijn met de vraag: 'Hoe hou je water vast in de bodem?' Dat begon met het plaatsen van provisorische schotten. "Na tien jaar kwamen we erachter dat het op een duurzamere manier kon", zegt Tim Moerman, voorzitter van Waterhouderij Walcheren. "In samenwerking met het waterschap en de provincie hebben we stuwen in de sloten geplaatst, het is vergelijkbaar met een kleine sluis."

Hulpmiddel bij wateroverlast en droogte

Onder de percelen liggen buizen waar het grondwater in wordt opgeslagen. Bij wateroverlast wordt dit afgevoerd naar de sloot. "De klep van de stuw gaat dan aan één kant dicht waardoor het waterpeil stijgt", legt compagnon Johan Sanderse uit. Het water uit de sloot kan echter niet terug de grond in. Ondanks dat is het wel van belang dat bij droogte het waterpeil in de sloot hoog is. "Op die manier kan er geen grondwater meer in de sloot sijpelen waardoor de planten ook in droge periodes voldoende zoet water hebben."
Waterhouderij Walcheren
Waterhouderij Walcheren © Omroep Zeeland
De boeren mogen de stuwen zelf bedienen, maar ze laten dit liever over aan het waterschap. "Het is niet de bedoeling dat er iedere dag aan de stuwen gedraaid wordt. Het doel is het vasthouden van het water binnen de grenzen van de wettelijke kaders die gegeven worden door het waterschap en de provincie dus we hebben met elkaar een peil afgesproken en dat houden we vast. Alles gebeurt in overleg en dat is de enige manier waarop we dat kunnen volhouden", legt Moerman uit.

Collectief verzamelpunt

Het zoete water dat is opgeslagen kan momenteel alleen gebruikt worden door de boeren die dit systeem hebben, maar daar wil Moerman een oplossing voor vinden. "Waar we in de toekomst naar willen kijken is of we een collectief verzamelpunt kunnen realiseren op een gunstig gelegen perceel zodat alle boeren die zoet water nodig hebben dit kunnen gebruiken. Dat is iets wat de komende jaren op de agenda staat van de Waterhouderij", aldus Moerman.