Zeeland: Stikstofkaart van het kabinet onwerkbaar

Het dagelijks provinciebestuur heeft het kabinet laten weten niet akkoord te gaan met de stikstofplannen van het kabinet voor Zeeland. Zo is het Gedeputeerde Staten (GS) niet duidelijk waarom sommige gebieden opeens zijn aangewezen voor sterke stikstofreductie. Ook is er onduidelijkheid over mankracht en geld om de ingrijpende plannen uit te voeren.
Op deze kaart zijn de verschillende gebieden en de bijbehorende stikstofreductie te zien.
Op deze kaart zijn de verschillende gebieden en de bijbehorende stikstofreductie te zien. © Rijksoverheid
Gedeputeerde Staten hebben de plannen van het kabinet afgelopen week besproken met boeren, natuurorganisaties en andere betrokkenen. De vergaande plannen van het kabinet - waarbij de stikstofuitstoot op sommige plekken met 95 procent moet verminderen - zijn in deze vorm niet uitvoerbaar, staat in de brief aan Provinciale Staten. "Wederkerigheid, haalbaarheid en realiseerbaarheid blijven daarbij voor ons voorwaarden voor het kunnen invullen van deze opgave."

Kaart niet uitvoerbaar

De plannen van het kabinet zijn volgens Gedeputeerde Staten op sommige punten nog te vaag. In de brief van het kabinet zijn nu bijvoorbeeld gebieden in Zeeland aangewezen, die voor de provincie nog helemaal niet in beeld waren. Zeeland wil eerst een onderbouwing van die aanwijzingen zien en doet de opmerkelijke uitspraak dat ze de 'stikstof-kaart' daarom voorlopig even laten voor wat het is. "Wij beschouwen de overige reductiedoelen, specifiek de transitiegebieden en bufferzones rond niet-stikstof gevoelige natuur, als een denkrichting, en zien de kaartbeelden daarover niet als een absoluut gegeven. Vooralsnog gaan wij daar geen processen op inzetten."

Middelen en mankracht

Gedeputeerde Staten zeggen in Den Haag al eerder te hebben aangegeven, dat Zeeland voor de uitvoering van de rigoureuze plannen extra middelen en mankracht nodig heeft, maar daar nog steeds geen reactie op te hebben gekregen. "Wij hebben dit meermaals bij de minister aangegeven, maar tot op heden is daar nog geen concreet zicht op. Zonder deze capaciteit zijn de voorstellen uit de startnotitie voor ons niet uit te werken."
Stikstofbeleid natuur landbouw
Stikstof is onder meer afkomstig van veeteeltbedrijven en zorgt voor 'verzuring' van natuurgebieden. © Omroep Zeeland
Het kabinet presenteerde 10 juni ingrijpende plannen, waardoor de stikstof-uitstoot in ons land in het jaar 2030 is gehalveerd. In de buurt van natuurgebieden kan er helemaal geen stikstof-uitstoot meer plaatsvinden, waardoor bijvoorbeeld boeren in de buurt van kwetsbare natuurgebieden moeten stoppen. Dat heeft al tot felle protesten van boeren geleid.

Zwin, Kop van Schouwen, Veerse Meer en Tureluur

Voor Zeeland komen de plannen neer op een gemiddelde stikstofreductie van 12 procent, waarmee de provincie er nog redelijk vanaf lijkt te komen in vergelijking met provincies als Brabant en Gelderland. Maar ook in Zeeland zijn er 'probleemgebieden', waar de uitstoot 95 procent terug moet. Daaronder vallen onder meer gronden rond natuurgebieden van 't Zwin, de Kop van Schouwen, oevers van het Veerse Meer en vogelbroedgebied Tureluur bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland.

Eigen beleid voortzetten

Zeeland wijst dus de stikstofkaart van het kabinet vooralsnog af, maar gaat volgens Gedeputeerde Staten zeker door met het eigen beleid, dat al jaren geleden is ingezet. "Denk daarbij aan het Programma Natuur, de herstelmaatregelen en projecten op het vlak van waterbeheer en zoet water." In de natuurgebieden De Mantelinge op Walcheren en op de Kop van Schouwen lopen projecten.
Tijdens het gesprek met boeren en natuurorganisaties afgelopen dinsdag, hebben betrokken partijen onderschreven dat de biodiversiteit onder druk staat en dat er iets moet gebeuren met de stikstofuitstoot om 'overbelaste' natuurgebieden te beschermen. Gedeputeerde Staten schrijven dat Zeeland zich ten opzichte van de kabinetsplannen constructief, maar toch ook 'kritisch' wil opstellen.

Gebieden in Zeeland waar de stikstof moet worden gereduceerd

95 procent reductie:
't Zwin, Retranchement
Groote Gat, Oostburg
Canisvliet, Westdorpe
De Vogel, Hengstdijk
Slikken van de Heen, Sint Philipsland
Schorren van Sint-Annaland, Sint-Annaland
Kop van Schouwen, Schouwen-Duiveland
Slikken van Dijkwater, Dreischor - Sirjansland
plan Tureluur, Serooskerke (S-D)
70 procent reductie:
oevers Veerse Meer
oevers Grevelingenmeer
duingebied Walcheren
gebied rondom 't Zwin, Retranchement
gebied rondom het Groote Gat, Oostburg
gebied rondom de Vogel, Hengstdijk
gebied rond Canisvliet, Westdorpe
47 procent reductie:
Yerseke Moer, Wemeldinge - Yerseke
Stadswallen Sluis, Sluis
Oostburg
Westerscheldekust m.u.v Vlissingen-Oost en Terneuzen
Zwarte Polder, Nieuwvliet
omgeving Hulst
eiland Walcheren
driehoek Goes - Kattendijke - Wemeldinge
Oosterscheldekust
Sint Philipsland
midden Schouwen-Duiveland
Nog nader te bepalen reductie:
Waterdunen, Breskens
Braakman, Hoek
kreekgebied, Terneuzen
Margretapolder, Terneuzen
Axelsche Kreek, Axel
Moerspuische watergang, Axel
Clingse bossen, Clinge
Groot eiland, Hulst
Yerseke moer, Wemeldinge - Yerseke
duingebied, Zoutelande - Westkapelle
Zwaakse weel, 's-Gravenpolder
Sint Laurense weihoek, Middelburg
Neeltje Jans, Veere