Dit is waarom je straks misschien wel door Roemenen en Kroaten verzorgd wordt

Het personeelstekort in de Zeeuwse zorg- en welzijnssector stijgt. En snel ook. Organisatie Viazorg verwacht dat alleen al het tekort aan verzorgenden 3 IG (individuele gezondheidszorg niveau 3) in 2030 opgelopen is tot ruim 730 voltijdsbanen die niet allemaal ingevuld kunnen worden. In een proef wordt nu onderzocht of het werven van zorgmedewerkers uit de rest van Europa een oplossing kan zijn.
Proef gestart: zijn buitenlandse zorgprofessionals een oplossing voor het personeelstekort
"Alstublieft, een lekker kopje koffie voor u." De Roemeense Anca Neagu begroet een van de bewoners van de afdeling somatiek van zorgcentrum Ter Weel in Goes. Sinds kort werkt zij hier samen met haar echtgenoot Mihai als verzorgende 3 IG.

Nieuwe Zeeuwen

Ter Weel is een van de vijf zorgorganisaties waar buitenlandse zorgmedewerkers meedraaien in de proef die wordt geleid door Viazorg. De zorgorganisaties willen weten wat het allemaal met zich meebrengt als je mensen uit de Europese Unie gaat rekruteren en integreren in zowel het werk als het leven in Zeeland. "We willen geen tijdelijke oplossingen maar kijken of we nieuwe Zeeuwen kunnen creëren voor de Zeeuwse zorg- en welzijnssector", zegt Remco Wisse, programmaleider bij Viazorg.

Zorgelijke vooruitzichten

Het werven van buitenlandse zorgmedewerkers zou mogelijk een oplossing kunnen zijn om het grote tekort tegen te gaan. Volgens Wisse moeten alle zeilen worden bijgezet om de zorg voor iedereen die het nodig heeft, bereikbaar te houden. "Want de stijging in het aantal nodige verzorgenden liegt er niet om."
Buitenlandse ouderenzorgers
Voor de proef is zorgpersoneel geworven uit Kroatië, Polen, Italië en Portugal © Omroep Zeeland
Anca en Mihai, allebei 31 jaar, werkten in Boekarest in het ziekenhuis. Ze hebben dus medische ervaring, maar geen ervaring in de ouderenzorg. Maar dat is volgens hen geen probleem. "We houden van mensen", zegt Anca.

'De kwaliteit van leven is hier beter'

Ze willen zich graag in Nederland vestigen. Inmiddels hebben ze een huis gehuurd in Goes. "We vinden Nederland een mooi land. Ik zie hier mensen met blije gezichten, het is hier minder druk en minder stressvol dan in Boekarest", zegt Mihai. Anca vult aan: "De kwaliteit van leven is hier veel beter."
Buitenlandse ouderenzorgers
Verwacht wordt dat het tekort aan personeel in de zorg oploopt tot 730 in 2030 © Omroep Zeeland
In totaal is er in de proef plaats voor tien kandidaten. Wie in aanmerking komt voor de proef gaat door een strenge selectie. Er wordt vooral gekeken of de kandidaten aanleg hebben om een andere taal te leren. Die taaltraining is volgens Wisse intensief, maar onontbeerlijk om hier goed te kunnen functioneren. Voor sommige kandidaten is de taal soms een struikelblok. Dat is terug te zien in het aantal kandidaten dat zich vanwege de taalbarrière heeft teruggetrokken uit de proef.

Kandidaten en de proef

De kandidaten die in dit project meedoen hebben vakinhoudelijk een passende opleiding in land van herkomst gedaan. Na afronding van de taalopleiding in Nederland stromen ze in als verzorgende bij de deelnemende organisaties. De helft van de kosten voor dit project wordt gefinancierd uit het programma Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis (met geld van het ministerie van VWS) en de andere helft wordt betaald door de deelnemende zorginstellingen. Dat zijn Allévo, Ter Weel, Zorgstroom, Cleijenborch en WVO Zorg.
Vijf kandidaten zijn nu door de trainingen heen, onder wie Anca en Mihai. Ze beamen dat de taal echt nog wel een probleem is en zeggen dan ook dankbaar te zijn voor het geduld dat hun collega's hebben wanneer ze iets niet goed begrijpen. Wat het nog ingewikkelder maakt: "Veel ouderen in Zeeland spreken dialect. Maar elke dag gaat het beter", zegt het echtpaar.

Meer instromingen

Wisse vindt het jammer dat niet alle tien beschikbare plekken in de proef bezet zijn. Hij hoopt dat de komende maanden nog kandidaten zullen instromen. Het is volgens hem een intensief traject. "Maar het is het in ieder geval waard om te onderzoeken." Aan het einde van dit jaar volgt een evaluatie.