Opnieuw vertraging en nieuwe naam voor Delta Kenniscentrum

Het op te richten Delta Kenniscentrum heeft weer vertraging opgelopen. Betrokken kennisinstellingen en overheden hebben nu tot 1 december de tijd om een projectplan uit te werken. Ook krijgt het centrum een nieuwe naam: het Delta Climate Center.
Kenniswerf Vlissingen
Het Delta Climate Center is gepland aan de Kenniswerf in Vlissingen © Omroep Zeeland
Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage van 'Wind in de Zeilen', die vandaag is gepubliceerd. 'Wind in de Zeilen' is de naam van het compensatiepakket dat Zeeland kreeg voor het niet doorgaan van de marinierskazerne in Vlissingen.
Het Delta Kenniscentrum voor Water, Voedsel en Energie, zoals de naam eerst luidde, had al op 1 februari van dit jaar open moeten zijn. Maar het project loopt al meer dan een jaar steeds weer vertraging op.

Oprichters nog betrokken

Uit het persbericht dat is opgesteld door Siebe Riedstra, uitvoeringsregisseur belast met de uitvoering van 'Wind in de Zeilen', valt af te leiden dat de oprichters, de founding fathers in het jargon, nog wel steeds betrokken zijn bij de oprichting van het centrum.
Het project ging van start met University College Roosevelt, Scalda, HZ University of Applied Sciences en een aantal partijen van buiten Zeeland: Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek NIOZ (Texel en Yerseke). De gemeente Vlissingen, provincie Zeeland en het Rijk zijn de betrokken overheden.
Justitieel Complex Vlissingen
Visie op Justitieel Complex Vlissingen © H+N+S Landschapsarchitecten
Ook de komst van het Justitieel Complex Vlisingen (JCV), een ander belangrijk onderdeel van het compensatiepakket, heeft vertraging opgelopen. De gemeenteraad van Vlissingen is hierover al op 1 juni geïnformeerd. Die vertraging heeft te maken met stikstofproblemen en de hoogste veiligheidseisen.
Maar twijfel dat het JCV er komt is er bij de uitvoeringsregisseur niet: "Er is geen enkele twijfel aan het bestuurlijk commitment en de inzet van de projectorganisatie om dit project te realiseren."

Successen

In de vierde voortgangsrapportage worden ook de successen benoemd die inmiddels zijn geboekt: een snellere treinverbinding met de Randstad, de oprichting van het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC) in Vlissingen, het aardgasvrij maken van woningen en de financiële middelen die zijn gevonden om een betere spoorverbinding tot stand te brengen tussen Gent en Terneuzen.