Jongeren hebben het idee dat ze geen baan kunnen vinden in Zeeland, maar de praktijk is vaak rooskleuriger

Zeeuwse studenten hebben het idee dat ze moeilijk een baan kunnen vinden, terwijl dat in praktijk vaak wel meevalt. Dat stellen onderzoekers van de HZ University of Applied Sciences en Scalda. Ze onderzochten de perceptie van studenten op de leefbaarheid in Zeeland en vertelden erover in radioprogramma de Zeeuwse Kamer.
student stock studenten studie
HZ en Scalda deden onderzoek naar de perceptie van studenten op de leefbaarheid in Zeeland © ANP
Het onderzoek is gedaan onder nationale en internationale studenten van de HZ en Scalda. "We hebben gekeken naar wat hun perspectief is. Dat is soms anders dan hoe het feitelijk is. We kijken dus nu hoe we de feiten en perceptie bij elkaar kunnen brengen", legt Harm IJben van de HZ uit. Samen met Ingrid Snijders van de HZ en Marc Cardon van het Scalda voerde hij het onderzoek uit.

Zeeland blijft achter

De onderzoekers hebben gekeken naar de zogenoemde leefbarometer: "Die geeft inzicht in de leefbaarheid tot op wijkniveau. Daaruit blijkt dat het voorzieningenniveau in Zeeland achterblijft op het Nederlandse voorzieningenniveau." Toch stellen ze dat het voor studenten vaak makkelijker is om een baan te vinden in Zeeland dan ze denken.
Luister hier het gesprek in de Zeeuwse Kamer met de onderzoekers terug
Opvallend is dat er soms verschil zit in de visie tussen nationale en internationale studenten: "Internationaal kan Zeeland wel wat vriendelijker worden. We moeten kijken hoe we aansluiting bij elkaar kunnen vinden. Grotere steden zijn vaak iets meer internationaal georiënteerd. In Zeeland moeten we elkaar leren begrijpen. Daar is nog wel een stap te maken", stelt IJben.

In gesprek

De verzamelde informatie gaat gebruikt worden om de komende jaren de leefbaarheid voor jongeren te vergroten. Om daarvoor te zorgen moeten de onderwijsinstellingen, overheid en bedrijven in Zeeland met elkaar in gesprek: "We gaan gezamenlijk om de tafel zitten en kijken hoe we met deze conclusies verder op kunnen trekken. Als we goed luisteren naar studenten, weet ook het bedrijfsleven waar onze jongeren belangstelling voor hebben. Daar is zeker terrein te winnen", zegt Cardon.

Blijven monitoren

Bovendien blijven de onderzoekers in gesprek met de studenten: "We blijven de situatie monitoren. Volgend jaar kijken we weer waar ze op dat moment staan. Hebben ze Zeeland bijvoorbeeld verlaten? En waarom? Dat is waardevolle informatie."